Khung thời gian
2020-02-21 19:20:10 GMT

Hợp đồng Tương lai Đậu nành..

887.75

-4.25 (-0.48%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

EUR/USD

1.0848

+0.0065 (+0.60%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

GBP/USD

1.2964

+0.0084 (+0.66%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (1)

USD/JPY

111.59

-0.53 (-0.47%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (2)

AUD/USD

0.6627

+0.0011 (+0.17%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (1)

USD/CAD

1.3222

-0.0037 (-0.28%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (5)

Bán (1)

EUR/JPY

121.02

+0.14 (+0.11%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (6)

EUR/CHF

1.0611

+0.0003 (+0.03%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (4)

Hợp đồng Tương lai Đậu nành..

887.75

-4.25 (-0.48%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

Hợp đồng Tương lai Dầu Đậu ..

30.54

+0.42 (+1.39%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (8)

KHợp đồng Tương lai hô Đậu ..

289.05

-3.85 (-1.31%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (9)

Hợp Đồng Tương Lai Dầu Thô ..

53.44

-0.44 (-0.82%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

Hợp đồng Tương lai Dầu Bren..

58.45

-0.86 (-1.45%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

Hợp đồng Tương lai Khí Tự n..

1.908

-0.012 (-0.63%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (11)

Bán (1)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (1)

Hợp đồng Tương lai Cà phê H..

110.43

+5.48 (+5.22%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (5)

Bán (7)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

S&P 500

3,337.75

-35.48 (-1.05%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (11)

Bán (1)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (1)

DAX

13,579.33

-84.67 (-0.62%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

FTSE 100

7,403.92

-32.72 (-0.44%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

Hang Seng

27,308.81

-300.35 (-1.09%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

IBEX 35

9,886.20

-44.80 (-0.45%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (11)

Bán (1)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

Euro Stoxx 50

3,800.38

-22.60 (-0.59%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (11)

Bán (1)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (0)

SMI

11,110.78

-43.75 (-0.39%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (0)

Nestle SA

109.02

-0.34 (-0.31%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (5)

Bán (1)

BASF SE NA O.N.

60.740

-0.660 (-1.07%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (1)

Bayer AG NA

74.09

-0.57 (-0.76%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (3)

Allianz SE VNA O.N.

230.70

+2.70 (+1.18%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (9)

Bán (3)

Chỉ báo:

Mua (11)

Bán (0)

Adidas AG

282.45

-2.55 (-0.89%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (0)

Deutsche Lufthansa AG

14.815

-0.200 (-1.33%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

Siemens AG Class N

105.34

-0.90 (-0.85%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

    Đậu nành Hoa Kỳ 887.75 Bán Mạnh  
    Dầu Đậu nành Hoa Kỳ 30.54 Bán  
    Khô Đậu nành Hoa Kỳ 289.05 Bán Mạnh  
    Dầu Thô WTI 53.44 Mua Mạnh  
    Dầu Brent 58.45 Mua Mạnh  
    Khí Tự nhiên 1.908 Mua Mạnh  
    Cà phê Hoa Kỳ loại C 110.43 Bán Mạnh  
    EUR/USD 1.0848 Bán Mạnh  
    GBP/USD 1.2964 Mua Mạnh  
    USD/JPY 111.59 Mua  
    AUD/USD 0.6627 Mua Mạnh  
    USD/CAD 1.3222  
    EUR/JPY 121.02 Bán Mạnh  
    EUR/CHF 1.0611 Bán Mạnh  
    S&P 500 3,337.75 Mua Mạnh  
    DAX 13,579.33 Mua Mạnh  
    FTSE 100 7,403.92 Mua Mạnh  
    Hang Seng 27,308.81 Mua Mạnh  
    IBEX 35 9,886.20 Mua Mạnh  
    Euro Stoxx 50 3,800.38 Mua Mạnh  
    SMI 11,110.78 Mua Mạnh  
    Nestle 109.02 Mua Mạnh  
    BASF 60.740 Mua Mạnh  
    Bayer 74.09  
    Allianz 230.70 Mua Mạnh  
    Adidas 282.45 Mua Mạnh  
    Lufthansa 14.815 Mua Mạnh  
    Siemens AG 105.34 Mua Mạnh