Khung thời gian
2020-04-07 18:20:12 GMT

Hợp đồng Tương lai Đậu nành..

856.00

+1.00 (+0.12%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (2)

EUR/USD

1.0898

+0.0106 (+0.99%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (9)

GBP/USD

1.2345

+0.0116 (+0.95%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (2)

USD/JPY

108.81

-0.40 (-0.36%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (7)

Bán (5)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

AUD/USD

0.6180

+0.0094 (+1.54%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (5)

USD/CAD

1.3996

-0.0113 (-0.80%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (9)

Bán (3)

Chỉ báo:

Mua (11)

Bán (0)

EUR/JPY

118.57

+0.73 (+0.62%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (3)

EUR/CHF

1.0563

+0.0003 (+0.03%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (3)

Hợp đồng Tương lai Đậu nành..

856.00

+1.00 (+0.12%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (2)

Hợp đồng Tương lai Dầu Đậu ..

27.50

+0.67 (+2.50%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (7)

Bán (5)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (1)

KHợp đồng Tương lai hô Đậu ..

294.35

-2.65 (-0.89%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (7)

Bán (5)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (1)

Hợp Đồng Tương Lai Dầu Thô ..

24.09

-1.99 (-7.63%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (7)

Hợp đồng Tương lai Dầu Bren..

31.98

-1.07 (-3.24%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (9)

Hợp đồng Tương lai Khí Tự n..

1.895

+0.164 (+9.47%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (0)

Hợp đồng Tương lai Cà phê H..

120.58

+3.93 (+3.37%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

S&P 500

2,656.63

-7.05 (-0.26%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (9)

DAX

10,356.70

+281.53 (+2.79%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

FTSE 100

5,704.25

+162.15 (+2.93%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

Hang Seng

24,253.29

+504.17 (+2.12%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (1)

IBEX 35

7,002.00

+157.70 (+2.30%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (9)

Bán (3)

Chỉ báo:

Mua (11)

Bán (0)

Euro Stoxx 50

2,857.67

+61.70 (+2.21%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (9)

Bán (3)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

Russell 2000

1,133.05

+5.04 (+0.45%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (9)

Nestle SA

103.40

-0.56 (-0.54%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (6)

BASF SE NA O.N.

45.953

+1.843 (+4.18%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (10)

Bán (0)

Bayer AG NA

57.16

+1.03 (+1.84%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

Allianz SE VNA O.N.

162.15

+4.11 (+2.60%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (5)

Bán (7)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (4)

Adidas AG

208.90

+8.90 (+4.45%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (10)

Bán (1)

Deutsche Lufthansa AG

8.750

+0.098 (+1.13%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (3)

Siemens AG Class N

84.70

+3.00 (+3.67%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (5)

    Đậu nành Hoa Kỳ 856.00 Mua Mạnh  
    Dầu Đậu nành Hoa Kỳ 27.50 Mua Mạnh  
    Khô Đậu nành Hoa Kỳ 294.35 Mua Mạnh  
    Dầu Thô WTI 24.09 Bán Mạnh  
    Dầu Brent 31.98 Bán Mạnh  
    Khí Tự nhiên 1.895 Mua Mạnh  
    Cà phê Hoa Kỳ loại C 120.58 Mua Mạnh  
    EUR/USD 1.0898 Bán Mạnh  
    GBP/USD 1.2345 Mua  
    USD/JPY 108.81 Mua Mạnh  
    AUD/USD 0.6180 Bán Mạnh  
    USD/CAD 1.3996 Mua Mạnh  
    EUR/JPY 118.57  
    EUR/CHF 1.0563  
    S&P 500 2,656.63 Bán Mạnh  
    DAX 10,356.70 Mua Mạnh  
    FTSE 100 5,704.25 Mua Mạnh  
    Hang Seng 24,253.29 Mua Mạnh  
    IBEX 35 7,002.00 Mua Mạnh  
    Euro Stoxx 50 2,857.67 Mua Mạnh  
    Russell 2000 1,133.05 Bán Mạnh  
    Nestle 103.40 Bán Mạnh  
    BASF 45.953 Mua Mạnh  
    Bayer 57.16 Mua Mạnh  
    Allianz 162.15 Bán  
    Adidas 208.90 Mua Mạnh  
    Lufthansa 8.750 Bán  
    Siemens AG 84.70