Khung thời gian
2019-10-18 20:59:35 GMT

EUR/USD

1.1171

+0.0049 (+0.44%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

EUR/USD

1.1171

+0.0049 (+0.44%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

GBP/USD

1.2973

+0.0084 (+0.66%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (0)

USD/JPY

108.43

-0.23 (-0.21%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (10)

Bán (0)

AUD/USD

0.6856

+0.0033 (+0.48%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (9)

Bán (3)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

USD/CAD

1.3126

-0.0009 (-0.07%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (9)

EUR/JPY

121.12

+0.28 (+0.23%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

EUR/CHF

1.0996

+0.0013 (+0.11%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (7)

Bán (5)

Chỉ báo:

Mua (10)

Bán (0)

Hợp đồng Tương lai Vàng

1,493.35

-4.95 (-0.33%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (6)

Hợp đồng Tương lai Bạc

17.570

-0.042 (-0.24%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (7)

Bán (5)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (4)

Hợp đồng Tương lai Đồng

2.643

+0.045 (+1.75%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (9)

Bán (3)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (1)

Hợp Đồng Tương Lai Dầu Thô ..

53.72

-0.21 (-0.39%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (4)

Hợp đồng Tương lai Dầu Bren..

59.29

-0.62 (-1.03%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (5)

Bán (4)

Hợp đồng Tương lai Đồng

5,820.00

+70.75 (+1.23%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (1)

Hợp đồng Tương lai Platin

896.50

+3.50 (+0.39%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (2)

S&P 500

2,986.20

-11.75 (-0.39%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (11)

Bán (1)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (0)

DAX

12,633.60

-21.35 (-0.17%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

FTSE 100

7,150.57

-31.75 (-0.44%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

Euro Stoxx 50

3,579.41

-9.21 (-0.26%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (11)

Bán (1)

Chỉ báo:

Mua (10)

Bán (0)

Nikkei 225

22,492.68

+40.82 (+0.18%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

S&P/ASX 200

6,649.70

-35.00 (-0.52%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (9)

Bán (3)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (1)

Hang Seng

26,719.58

-128.91 (-0.48%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

Nestle SA

103.12

-0.84 (-0.81%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

BASF SE NA O.N.

66.310

+0.180 (+0.27%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

Bayer AG NA

65.24

-0.73 (-1.11%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (7)

Bán (5)

Chỉ báo:

Mua (10)

Bán (0)

Allianz SE VNA O.N.

218.10

+2.75 (+1.28%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

Adidas AG

281.35

-0.65 (-0.23%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (11)

Bán (1)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (1)

Deutsche Lufthansa AG

15.510

+0.040 (+0.26%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

Siemens AG Class N

99.77

+0.85 (+0.86%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (11)

Bán (0)

    EUR/USD 1.1171 Mua Mạnh  
    GBP/USD 1.2973 Mua Mạnh  
    USD/JPY 108.43 Mua Mạnh  
    AUD/USD 0.6856 Mua Mạnh  
    USD/CAD 1.3126 Bán Mạnh  
    EUR/JPY 121.12 Mua Mạnh  
    EUR/CHF 1.0996 Mua Mạnh  
    Vàng 1,493.35 Bán Mạnh  
    Bạc 17.570  
    Đồng 2.643 Mua Mạnh  
    Dầu Thô WTI 53.72  
    Dầu Brent 59.29  
    Copper 5,820.00 Mua Mạnh  
    Platin 896.50  
    S&P 500 2,986.20 Mua Mạnh  
    DAX 12,633.60 Mua Mạnh  
    FTSE 100 7,150.57 Bán Mạnh  
    Euro Stoxx 50 3,579.41 Mua Mạnh  
    Nikkei 225 22,492.68 Mua Mạnh  
    S&P/ASX 200 6,649.70 Mua Mạnh  
    Hang Seng 26,719.58 Mua Mạnh  
    Nestle 103.12 Bán Mạnh  
    BASF 66.310 Mua Mạnh  
    Bayer 65.24 Mua Mạnh  
    Allianz 218.10 Mua Mạnh  
    Adidas 281.35 Mua Mạnh  
    Lufthansa 15.510 Mua Mạnh  
    Siemens AG 99.77 Mua Mạnh