Khung thời gian
2019-07-18 18:17:22 GMT

EUR/USD

1.1244

+0.0021 (+0.19%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (8)

EUR/USD

1.1244

+0.0021 (+0.19%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (8)

GBP/USD

1.2501

+0.0070 (+0.56%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (7)

USD/JPY

107.63

-0.32 (-0.29%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (9)

AUD/USD

0.7048

+0.0039 (+0.55%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

USD/CAD

1.3061

+0.0014 (+0.11%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (6)

EUR/JPY

121.02

-0.12 (-0.10%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

EUR/CHF

1.1076

-0.0004 (-0.04%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (9)

Hợp đồng Tương lai Vàng

1,433.55

+10.25 (+0.72%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (1)

Hợp đồng Tương lai Bạc

16.242

+0.271 (+1.70%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (0)

Hợp đồng Tương lai Đồng

2.708

-0.008 (-0.29%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (7)

Bán (5)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (1)

Hợp Đồng Tương Lai Dầu Thô ..

54.94

-1.84 (-3.24%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (7)

Hợp đồng Tương lai Dầu Bren..

61.53

-2.13 (-3.35%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (8)

Hợp đồng Tương lai Đồng

5,966.50

-15.75 (-0.26%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (1)

Hợp đồng Tương lai Platin

852.05

+4.95 (+0.58%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

S&P 500

2,987.38

+2.96 (+0.10%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (1)

DAX

12,227.85

-113.18 (-0.92%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (6)

FTSE 100

7,493.09

-42.37 (-0.56%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (7)

Bán (5)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (6)

Euro Stoxx 50

3,482.83

-18.75 (-0.54%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (7)

Bán (5)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (5)

Nikkei 225

21,046.24

-422.94 (-1.97%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (5)

S&P/ASX 200

6,649.10

-24.20 (-0.36%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (7)

Bán (5)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (6)

Hang Seng

28,461.66

-131.51 (-0.46%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (7)

Bán (5)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (3)

Nestle SA

103.70

+0.44 (+0.43%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

BASF SE NA O.N.

60.430

-0.410 (-0.67%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (10)

Bayer AG NA

58.76

-0.25 (-0.42%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (3)

Bán (9)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (5)

Allianz SE VNA O.N.

215.45

-1.55 (-0.71%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (4)

Adidas AG

281.85

+1.05 (+0.37%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (10)

Bán (0)

Deutsche Lufthansa AG

14.925

-0.195 (-1.29%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (9)

Siemens AG Class N

99.18

-0.50 (-0.50%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

    EUR/USD 1.1244 Bán Mạnh  
    GBP/USD 1.2501 Bán Mạnh  
    USD/JPY 107.63 Bán Mạnh  
    AUD/USD 0.7048 Mua Mạnh  
    USD/CAD 1.3061 Bán Mạnh  
    EUR/JPY 121.02 Bán Mạnh  
    EUR/CHF 1.1076 Bán Mạnh  
    Vàng 1,433.55 Mua Mạnh  
    Bạc 16.242 Mua Mạnh  
    Đồng 2.708 Mua Mạnh  
    Dầu Thô WTI 54.94 Bán Mạnh  
    Dầu Brent 61.53 Bán Mạnh  
    Copper 5,966.50 Mua  
    Platin 852.05 Mua Mạnh  
    S&P 500 2,987.38 Mua Mạnh  
    DAX 12,227.85 Bán  
    FTSE 100 7,493.09  
    Euro Stoxx 50 3,482.83  
    Nikkei 225 21,046.24 Bán Mạnh  
    S&P/ASX 200 6,649.10  
    Hang Seng 28,461.66  
    Nestle 103.70 Mua Mạnh  
    BASF 60.430 Bán Mạnh  
    Bayer 58.76 Bán  
    Allianz 215.45  
    Adidas 281.85 Mua Mạnh  
    Lufthansa 14.925 Bán Mạnh  
    Siemens AG 99.18 Bán Mạnh