Khung thời gian
2023-02-08 14:36:03 GMT

EUR/USD

1.0728

+0.0005 (+0.05%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (3)

Bán (9)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (10)

EUR/USD

1.0728

+0.0005 (+0.05%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (3)

Bán (9)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (10)

GBP/USD

1.2076

+0.0034 (+0.28%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (10)

USD/JPY

131.37

+0.32 (+0.24%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

AUD/USD

0.6951

-0.0007 (-0.10%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (9)

USD/CAD

1.3418

+0.0020 (+0.15%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

EUR/JPY

140.91

+0.34 (+0.24%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (1)

EUR/CHF

0.9875

-0.0013 (-0.13%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (7)

Bán (5)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (2)

Hợp đồng Tương lai Vàng

1,890.45

+5.65 (+0.30%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

Hợp đồng Tương lai Bạc

22.383

+0.206 (+0.93%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

Hợp đồng Tương lai Đồng

4.0655

-0.0150 (-0.37%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (8)

Hợp Đồng Tương Lai Dầu Thô ..

78.47

+1.33 (+1.72%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

Hợp đồng Tương lai Dầu Bren..

84.72

+1.03 (+1.23%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

Hợp đồng Tương lai Khí Tự n..

2.538

-0.046 (-1.78%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (9)

Bán (3)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (4)

Hợp đồng Tương lai Cà phê H..

175.68

-1.37 (-0.77%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

S&P 500

4,145.03

-18.97 (-0.46%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (9)

DAX

15,462.85

+141.97 (+0.93%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

FTSE 100

7,912.63

+47.92 (+0.61%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (9)

Hang Seng

21,283.52

-15.18 (-0.07%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (7)

Russell 2000

1,956.30

-16.96 (-0.86%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (9)

IBEX 35

9,247.82

+75.42 (+0.82%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (2)

Euro Stoxx 50

4,228.55

+19.24 (+0.46%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (2)

BASF SE NA O.N.

53.395

+0.445 (+0.84%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (6)

Bayer AG NA

59.72

+0.77 (+1.31%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (3)

Allianz SE VNA O.N.

220.98

+1.58 (+0.72%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (9)

Adidas AG

155.23

+2.15 (+1.40%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (7)

Deutsche Lufthansa AG

9.706

+0.053 (+0.55%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (11)

Bán (1)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

Siemens AG Class N

141.07

+0.21 (+0.15%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (7)

Bán (5)

Chỉ báo:

Mua (10)

Bán (0)

Deutsche Bank AG NA O.N.

11.688

+0.158 (+1.37%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (5)

Bán (7)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (2)

    EUR/USD 1.0728 Bán Mạnh  
    GBP/USD 1.2076 Bán Mạnh  
    USD/JPY 131.37 Mua Mạnh  
    AUD/USD 0.6951 Bán Mạnh  
    USD/CAD 1.3418 Mua Mạnh  
    EUR/JPY 140.91 Mua Mạnh  
    EUR/CHF 0.9875 Mua  
    S&P 500 4,145.03 Bán Mạnh  
    DAX 15,462.85 Mua Mạnh  
    FTSE 100 7,912.63 Bán Mạnh  
    Hang Seng 21,283.52 Bán Mạnh  
    Russell 2000 1,956.30 Bán Mạnh  
    IBEX 35 9,247.82  
    Euro Stoxx 50 4,228.55 Mua  
    BASF 53.395 Bán Mạnh  
    Bayer 59.72 Mua Mạnh  
    Allianz 220.98 Bán Mạnh  
    Adidas 155.23 Bán Mạnh  
    Lufthansa 9.706 Mua Mạnh  
    Siemens AG 141.07 Mua Mạnh  
    Deutsche Bank AG 11.688  
    Vàng 1,890.45 Bán Mạnh  
    Bạc 22.383 Bán Mạnh  
    Đồng 4.0655 Bán Mạnh  
    Dầu Thô WTI 78.47 Mua Mạnh  
    Dầu Brent 84.72 Mua Mạnh  
    Khí Tự nhiên 2.538  
    Cà phê Hoa Kỳ loại C 175.68 Bán Mạnh