Khung thời gian
2023-05-30 11:58:20 GMT

EUR/USD

1.0742

+0.0023 (+0.21%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (0)

EUR/USD

1.0742

+0.0023 (+0.21%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (0)

GBP/USD

1.2435

+0.0095 (+0.77%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (11)

Bán (0)

USD/JPY

139.68

-0.93 (-0.66%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (10)

AUD/USD

0.6551

+0.0029 (+0.44%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (1)

USD/CAD

1.3582

-0.0029 (-0.21%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (3)

EUR/JPY

150.04

-0.71 (-0.47%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (3)

Bán (9)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (7)

EUR/CHF

0.9692

-0.0017 (-0.18%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (7)

Bán (5)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (1)

Hợp đồng Tương lai Vàng

1,977.75

+14.65 (+0.75%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

Hợp đồng Tương lai Bạc

23.340

-0.020 (-0.09%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (4)

Hợp đồng Tương lai Đồng

3.6805

-0.0015 (-0.04%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (10)

Bán (0)

Hợp Đồng Tương Lai Dầu Thô ..

71.92

-0.75 (-1.03%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (6)

Hợp đồng Tương lai Dầu Bren..

76.04

-1.06 (-1.37%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (6)

Hợp đồng Tương lai Khí Tự n..

2.353

-0.064 (-2.65%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (7)

Hợp đồng Tương lai Cà phê H..

180.70

-0.90 (-0.50%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

S&P 500

4,205.45

+54.17 (+1.30%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (9)

DAX

16,026.35

+73.62 (+0.46%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

FTSE 100

7,588.95

-38.25 (-0.50%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (1)

Hang Seng

18,595.78

+44.67 (+0.24%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (1)

Russell 2000

1,773.02

+18.42 (+1.05%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (0)

IBEX 35

9,229.23

+49.13 (+0.54%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (7)

Euro Stoxx 50

4,331.85

+11.84 (+0.27%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (3)

Bán (9)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (7)

BASF SE NA O.N.

46.600

-0.105 (-0.22%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

Bayer AG NA

54.12

-0.23 (-0.42%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (3)

Bán (9)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (6)

Allianz SE VNA O.N.

208.45

+0.70 (+0.34%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (3)

Bán (9)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (8)

Adidas AG

156.57

+2.25 (+1.46%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (1)

Deutsche Lufthansa AG

9.290

+0.094 (+1.02%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (3)

Bán (9)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (10)

Siemens AG Class N

157.82

+1.82 (+1.17%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (9)

Deutsche Bank AG NA O.N.

9.712

+0.022 (+0.23%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

    EUR/USD 1.0742 Mua Mạnh  
    GBP/USD 1.2435 Mua Mạnh  
    USD/JPY 139.68 Bán Mạnh  
    AUD/USD 0.6551 Mua Mạnh  
    USD/CAD 1.3582 Bán Mạnh  
    EUR/JPY 150.04 Bán Mạnh  
    EUR/CHF 0.9692 Mua Mạnh  
    S&P 500 4,205.45 Bán Mạnh  
    DAX 16,026.35 Bán Mạnh  
    FTSE 100 7,588.95 Mua Mạnh  
    Hang Seng 18,595.78  
    Russell 2000 1,773.02 Mua Mạnh  
    IBEX 35 9,229.23 Bán  
    Euro Stoxx 50 4,331.85 Bán Mạnh  
    BASF 46.600 Bán Mạnh  
    Bayer 54.12 Bán Mạnh  
    Allianz 208.45 Bán Mạnh  
    Adidas 156.57 Mua Mạnh  
    Lufthansa 9.290 Bán Mạnh  
    Siemens AG 157.82 Bán Mạnh  
    Deutsche Bank AG 9.712 Bán Mạnh  
    Vàng 1,977.75 Mua Mạnh  
    Bạc 23.340 Bán Mạnh  
    Đồng 3.6805 Mua Mạnh  
    Dầu Thô WTI 71.92 Bán  
    Dầu Brent 76.04 Bán  
    Khí Tự nhiên 2.353 Bán Mạnh  
    Cà phê Hoa Kỳ loại C 180.70 Bán Mạnh