Khung thời gian
2022-10-07 21:00:27 GMT

EUR/USD

0.9745

-0.0043 (-0.44%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (1)

EUR/USD

0.9745

-0.0043 (-0.44%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (1)

GBP/USD

1.1086

-0.0072 (-0.65%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (5)

Bán (7)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (6)

USD/JPY

145.35

+0.22 (+0.15%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (5)

AUD/USD

0.6370

-0.0032 (-0.50%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

USD/CAD

1.3738

-0.0009 (-0.07%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (2)

EUR/JPY

141.64

-0.46 (-0.32%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

EUR/CHF

0.9685

-0.0012 (-0.12%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (4)

Hợp đồng Tương lai Vàng

1,701.80

-19.00 (-1.10%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (1)

Hợp đồng Tương lai Bạc

20.160

-0.500 (-2.42%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (1)

Hợp đồng Tương lai Đồng

3.3830

-0.0630 (-1.83%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (5)

Hợp Đồng Tương Lai Dầu Thô ..

93.20

+4.75 (+5.37%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

Hợp đồng Tương lai Dầu Bren..

98.45

+4.03 (+4.27%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

Hợp đồng Tương lai Khí Tự n..

6.608

-0.364 (-5.22%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (6)

Hợp đồng Tương lai Cà phê H..

217.13

-0.57 (-0.26%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (7)

S&P 500

3,639.66

-104.86 (-2.80%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (1)

DAX

12,273.00

-197.78 (-1.59%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

FTSE 100

6,991.09

-6.18 (-0.09%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (9)

Hang Seng

17,740.05

-272.10 (-1.51%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (8)

Russell 2000

1,699.67

-52.84 (-3.02%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (0)

IBEX 35

7,436.90

-74.20 (-0.99%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (10)

Euro Stoxx 50

3,375.46

-57.99 (-1.69%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (9)

BASF SE NA O.N.

40.695

-0.575 (-1.39%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (9)

Bayer AG NA

47.42

-0.28 (-0.60%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (7)

Allianz SE VNA O.N.

164.30

-0.64 (-0.39%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (5)

Bán (3)

Adidas AG

115.56

-6.30 (-5.17%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (7)

Bán (5)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (2)

Deutsche Lufthansa AG

6.055

+0.025 (+0.41%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (6)

Siemens AG Class N

102.66

-2.48 (-2.36%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (10)

Deutsche Bank AG NA O.N.

7.822

-0.045 (-0.57%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

    EUR/USD 0.9745 Mua Mạnh  
    GBP/USD 1.1086 Bán Mạnh  
    USD/JPY 145.35 Bán Mạnh  
    AUD/USD 0.6370 Mua Mạnh  
    USD/CAD 1.3738 Mua Mạnh  
    EUR/JPY 141.64 Mua Mạnh  
    EUR/CHF 0.9685 Bán  
    S&P 500 3,639.66 Mua  
    DAX 12,273.00 Bán Mạnh  
    FTSE 100 6,991.09 Bán Mạnh  
    Hang Seng 17,740.05 Bán Mạnh  
    Russell 2000 1,699.67  
    IBEX 35 7,436.90 Bán Mạnh  
    Euro Stoxx 50 3,375.46 Bán Mạnh  
    BASF 40.695 Bán Mạnh  
    Bayer 47.42 Bán Mạnh  
    Allianz 164.30  
    Adidas 115.56 Mua Mạnh  
    Lufthansa 6.055 Bán Mạnh  
    Siemens AG 102.66 Bán Mạnh  
    Deutsche Bank AG 7.822 Bán Mạnh  
    Vàng 1,701.80 Mua Mạnh  
    Bạc 20.160 Mua Mạnh  
    Đồng 3.3830 Bán Mạnh  
    Dầu Thô WTI 93.20 Mua Mạnh  
    Dầu Brent 98.45 Mua Mạnh  
    Khí Tự nhiên 6.608 Bán Mạnh  
    Cà phê Hoa Kỳ loại C 217.13 Bán Mạnh