Khung thời gian
2021-06-11 21:00:04 GMT

EUR/USD

1.2109

-0.0060 (-0.49%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (1)

EUR/USD

1.2109

-0.0060 (-0.49%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (1)

GBP/USD

1.4106

-0.0067 (-0.47%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (7)

USD/JPY

109.68

+0.37 (+0.34%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (2)

AUD/USD

0.7707

-0.0046 (-0.59%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (1)

USD/CAD

1.2155

+0.0061 (+0.50%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

EUR/JPY

132.81

-0.21 (-0.16%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (0)

EUR/CHF

1.0872

-0.0011 (-0.10%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (5)

Hợp đồng Tương lai Vàng

1,879.25

-17.15 (-0.90%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (1)

Hợp đồng Tương lai Bạc

28.047

+0.016 (+0.06%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (9)

Bán (3)

Chỉ báo:

Mua (5)

Bán (2)

Hợp đồng Tương lai Đồng

4.5505

+0.0655 (+1.46%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

Hợp Đồng Tương Lai Dầu Thô ..

70.81

+0.52 (+0.74%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (4)

Hợp đồng Tương lai Dầu Bren..

72.59

+0.07 (+0.10%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (6)

Hợp đồng Tương lai Khí Tự n..

3.284

+0.135 (+4.29%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (10)

Bán (1)

Hợp đồng Tương lai Cà phê H..

157.83

-0.87 (-0.55%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (11)

Bán (1)

Chỉ báo:

Mua (10)

Bán (0)

S&P 500

4,247.44

+8.26 (+0.19%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (0)

DAX

15,693.27

+122.05 (+0.78%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (7)

Bán (5)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (3)

FTSE 100

7,134.06

+45.88 (+0.65%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (6)

Hang Seng

28,869.62

+148.25 (+0.52%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (3)

Bán (9)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (3)

Russell 2000

2,330.56

+19.16 (+0.83%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (7)

Bán (5)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (1)

IBEX 35

9,205.00

+71.20 (+0.78%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (5)

Bán (7)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (5)

Euro Stoxx 50

4,126.70

+30.63 (+0.75%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (1)

BASF SE NA O.N.

67.550

+0.285 (+0.42%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (8)

Bayer AG NA

53.53

+0.41 (+0.77%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (5)

Allianz SE VNA O.N.

217.53

-0.94 (-0.43%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (3)

Adidas AG

295.05

+3.43 (+1.18%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (4)

Deutsche Lufthansa AG

10.730

+0.079 (+0.74%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (7)

Bán (5)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (7)

Siemens AG Class N

136.73

+1.69 (+1.25%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (1)

Deutsche Bank AG NA O.N.

11.700

-0.205 (-1.72%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (6)

    EUR/USD 1.2109 Mua Mạnh  
    GBP/USD 1.4106 Bán Mạnh  
    USD/JPY 109.68 Mua Mạnh  
    AUD/USD 0.7707 Mua Mạnh  
    USD/CAD 1.2155 Bán Mạnh  
    EUR/JPY 132.81 Mua Mạnh  
    EUR/CHF 1.0872 Bán  
    Vàng 1,879.25 Mua Mạnh  
    Bạc 28.047 Mua  
    Đồng 4.5505 Mua Mạnh  
    Dầu Thô WTI 70.81 Bán Mạnh  
    Dầu Brent 72.59 Bán Mạnh  
    Khí Tự nhiên 3.284 Mua Mạnh  
    Cà phê Hoa Kỳ loại C 157.83 Mua Mạnh  
    S&P 500 4,247.44 Mua Mạnh  
    DAX 15,693.27  
    FTSE 100 7,134.06 Bán Mạnh  
    Hang Seng 28,869.62 Bán  
    Russell 2000 2,330.56 Mua Mạnh  
    IBEX 35 9,205.00 Bán  
    Euro Stoxx 50 4,126.70 Mua Mạnh  
    BASF 67.550 Bán Mạnh  
    Bayer 53.53  
    Allianz 217.53 Mua  
    Adidas 295.05 Mua Mạnh  
    Lufthansa 10.730  
    Siemens AG 136.73 Mua Mạnh  
    Deutsche Bank AG 11.700