Khung thời gian
2021-05-14 20:59:13 GMT

EUR/USD

1.2141

+0.0063 (+0.52%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (10)

Bán (1)

EUR/USD

1.2141

+0.0063 (+0.52%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (10)

Bán (1)

GBP/USD

1.4098

+0.0047 (+0.34%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (5)

USD/JPY

109.35

-0.10 (-0.10%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

AUD/USD

0.7777

+0.0048 (+0.62%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (4)

USD/CAD

1.2105

-0.0055 (-0.45%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (3)

EUR/JPY

132.76

+0.57 (+0.43%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (3)

Bán (9)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (6)

EUR/CHF

1.0949

+0.0008 (+0.07%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

Hợp đồng Tương lai Vàng

1,843.85

+19.85 (+1.09%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (4)

Hợp đồng Tương lai Bạc

27.510

+0.451 (+1.67%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (2)

Hợp đồng Tương lai Đồng

4.6650

-0.0255 (-0.54%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (1)

Hợp Đồng Tương Lai Dầu Thô ..

65.51

+1.69 (+2.65%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (4)

Hợp đồng Tương lai Dầu Bren..

68.83

+1.78 (+2.65%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (3)

Hợp đồng Tương lai Khí Tự n..

2.971

-0.002 (-0.07%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (0)

Hợp đồng Tương lai Cà phê H..

144.98

-1.42 (-0.97%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (3)

S&P 500

4,173.82

+61.32 (+1.49%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

DAX

15,416.64

+216.96 (+1.43%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (0)

FTSE 100

7,043.61

+80.28 (+1.15%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (6)

Hang Seng

28,010.00

+294.63 (+1.06%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

Russell 2000

2,222.72

+51.77 (+2.38%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (11)

Bán (1)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (1)

IBEX 35

9,145.60

+179.40 (+2.00%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (11)

Bán (1)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (1)

Euro Stoxx 50

4,017.44

+64.99 (+1.64%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (1)

BASF SE NA O.N.

69.240

+0.345 (+0.50%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

Bayer AG NA

57.11

+0.15 (+0.26%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (10)

Bán (0)

Allianz SE VNA O.N.

217.35

+2.65 (+1.23%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (2)

Adidas AG

288.77

+3.82 (+1.34%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

Deutsche Lufthansa AG

10.826

+0.382 (+3.66%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (10)

Bán (1)

Siemens AG Class N

144.58

+4.22 (+3.01%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (0)

Deutsche Bank AG NA O.N.

11.790

+0.210 (+1.81%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (5)

Bán (7)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (5)

    EUR/USD 1.2141 Mua Mạnh  
    GBP/USD 1.4098 Bán Mạnh  
    USD/JPY 109.35 Bán Mạnh  
    AUD/USD 0.7777 Bán Mạnh  
    USD/CAD 1.2105  
    EUR/JPY 132.76 Bán Mạnh  
    EUR/CHF 1.0949 Bán Mạnh  
    Vàng 1,843.85  
    Bạc 27.510 Mua Mạnh  
    Đồng 4.6650 Mua Mạnh  
    Dầu Thô WTI 65.51 Mua  
    Dầu Brent 68.83 Mua Mạnh  
    Khí Tự nhiên 2.971 Mua Mạnh  
    Cà phê Hoa Kỳ loại C 144.98  
    S&P 500 4,173.82 Bán Mạnh  
    DAX 15,416.64 Mua Mạnh  
    FTSE 100 7,043.61 Bán  
    Hang Seng 28,010.00 Bán Mạnh  
    Russell 2000 2,222.72 Mua Mạnh  
    IBEX 35 9,145.60 Mua Mạnh  
    Euro Stoxx 50 4,017.44 Mua Mạnh  
    BASF 69.240 Mua Mạnh  
    Bayer 57.11 Mua Mạnh  
    Allianz 217.35 Mua Mạnh  
    Adidas 288.77 Mua Mạnh  
    Lufthansa 10.826 Mua Mạnh  
    Siemens AG 144.58 Mua Mạnh  
    Deutsche Bank AG 11.790 Bán