Khung thời gian
2021-08-03 00:17:08 GMT

EUR/USD

1.1878

+0.0011 (+0.09%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (1)

EUR/USD

1.1878

+0.0011 (+0.09%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (1)

GBP/USD

1.3897

+0.0016 (+0.12%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (11)

Bán (1)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (0)

USD/JPY

109.24

-0.04 (-0.04%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (7)

AUD/USD

0.7368

+0.0008 (+0.10%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (0)

USD/CAD

1.2495

-0.0014 (-0.11%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (6)

EUR/JPY

129.75

+0.07 (+0.05%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (3)

EUR/CHF

1.0751

+0.0007 (+0.07%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (5)

Bán (0)

Hợp đồng Tương lai Vàng

1,815.50

-6.70 (-0.37%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (6)

Hợp đồng Tương lai Bạc

25.457

-0.118 (-0.46%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (6)

Hợp đồng Tương lai Đồng

4.4292

-0.0026 (-0.06%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (9)

Bán (3)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

Hợp Đồng Tương Lai Dầu Thô ..

71.59

+0.33 (+0.46%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

Hợp đồng Tương lai Dầu Bren..

73.23

+0.14 (+0.19%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (0)

Hợp đồng Tương lai Khí Tự n..

3.976

+0.016 (+0.40%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (6)

Hợp đồng Tương lai Cà phê H..

172.95

-6.60 (-3.68%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

S&P 500

4,387.11

-8.15 (-0.19%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (5)

DAX

15,568.73

+24.34 (+0.16%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

FTSE 100

7,081.72

+49.42 (+0.70%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (9)

Hang Seng

26,148.00

+240.00 (+0.93%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (4)

Russell 2000

2,218.51

-7.74 (-0.35%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (2)

IBEX 35

8,758.70

+83.00 (+0.96%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (4)

Euro Stoxx 50

4,116.62

+27.32 (+0.67%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

BASF SE NA O.N.

66.305

-0.005 (-0.01%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (8)

Bayer AG NA

50.57

+0.21 (+0.42%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

Allianz SE VNA O.N.

194.20

-16.15 (-7.68%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

Adidas AG

318.15

+11.30 (+3.68%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (2)

Deutsche Lufthansa AG

9.531

-0.017 (-0.18%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

Siemens AG Class N

135.28

+3.46 (+2.62%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (3)

Deutsche Bank AG NA O.N.

10.510

-0.175 (-1.64%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

    EUR/USD 1.1878 Mua Mạnh  
    GBP/USD 1.3897 Mua Mạnh  
    USD/JPY 109.24 Bán Mạnh  
    AUD/USD 0.7368 Mua Mạnh  
    USD/CAD 1.2495 Bán Mạnh  
    EUR/JPY 129.75  
    EUR/CHF 1.0751 Mua Mạnh  
    Vàng 1,815.50 Bán Mạnh  
    Bạc 25.457 Bán Mạnh  
    Đồng 4.4292 Mua Mạnh  
    Dầu Thô WTI 71.59 Mua Mạnh  
    Dầu Brent 73.23 Mua Mạnh  
    Khí Tự nhiên 3.976 Bán Mạnh  
    Cà phê Hoa Kỳ loại C 172.95 Bán Mạnh  
    S&P 500 4,387.11 Bán  
    DAX 15,568.73 Bán Mạnh  
    FTSE 100 7,081.72 Bán Mạnh  
    Hang Seng 26,148.00 Bán  
    Russell 2000 2,218.51 Mua  
    IBEX 35 8,758.70  
    Euro Stoxx 50 4,116.62 Bán Mạnh  
    BASF 66.305 Bán Mạnh  
    Bayer 50.57 Bán Mạnh  
    Allianz 194.20 Mua Mạnh  
    Adidas 318.15 Mua Mạnh  
    Lufthansa 9.531 Bán Mạnh  
    Siemens AG 135.28 Mua  
    Deutsche Bank AG 10.510 Bán Mạnh