Khung thời gian
2022-12-07 22:48:25 GMT

EUR/USD

1.0508

+0.0003 (+0.03%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

EUR/USD

1.0508

+0.0003 (+0.03%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

GBP/USD

1.2208

+0.0009 (+0.07%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (7)

Bán (5)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (1)

USD/JPY

136.54

-0.06 (-0.04%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

AUD/USD

0.6723

+0.0002 (+0.03%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (8)

USD/CAD

1.3651

0.0001 (0.00%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (11)

Bán (1)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (3)

EUR/JPY

143.48

-0.02 (-0.01%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

EUR/CHF

0.9883

+0.0003 (+0.03%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (5)

Hợp đồng Tương lai Vàng

1,799.00

+0.20 (+0.01%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (5)

Hợp đồng Tương lai Bạc

22.895

+0.560 (+2.51%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (5)

Bán (7)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (4)

Hợp đồng Tương lai Đồng

3.8445

+0.0265 (+0.69%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

Hợp Đồng Tương Lai Dầu Thô ..

72.40

-1.85 (-2.49%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (3)

Bán (9)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (4)

Hợp đồng Tương lai Dầu Bren..

77.37

-0.03 (-0.04%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (9)

Hợp đồng Tương lai Khí Tự n..

5.814

+0.345 (+6.31%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

Hợp đồng Tương lai Cà phê H..

160.00

-3.50 (-2.14%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (5)

Bán (7)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (4)

S&P 500

3,933.92

-7.34 (-0.19%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (9)

Bán (3)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (1)

DAX

14,261.19

-82.00 (-0.57%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (8)

FTSE 100

7,489.19

-32.20 (-0.43%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

Hang Seng

18,814.82

-626.36 (-3.22%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (9)

Russell 2000

1,807.83

-4.75 (-0.26%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (5)

Bán (1)

IBEX 35

8,290.50

-29.10 (0.00%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

Euro Stoxx 50

3,920.90

-18.29 (-0.46%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

BASF SE NA O.N.

47.425

-0.500 (-1.04%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (10)

Bayer AG NA

52.80

-0.09 (-0.17%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

Allianz SE VNA O.N.

203.65

+0.25 (+0.12%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

Adidas AG

117.56

-1.50 (-1.26%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

Deutsche Lufthansa AG

7.639

-0.081 (-1.05%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (7)

Bán (5)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (2)

Siemens AG Class N

132.90

-0.86 (-0.64%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (6)

Deutsche Bank AG NA O.N.

9.966

-0.106 (-1.05%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (9)

    EUR/USD 1.0508 Bán Mạnh  
    GBP/USD 1.2208 Mua Mạnh  
    USD/JPY 136.54 Bán  
    AUD/USD 0.6723 Bán Mạnh  
    USD/CAD 1.3651 Mua Mạnh  
    EUR/JPY 143.48 Bán Mạnh  
    EUR/CHF 0.9883 Bán Mạnh  
    Vàng 1,799.00 Bán Mạnh  
    Bạc 22.895 Bán  
    Đồng 3.8445 Bán Mạnh  
    Dầu Thô WTI 72.40 Bán  
    Dầu Brent 77.37 Bán Mạnh  
    Khí Tự nhiên 5.814 Mua Mạnh  
    Cà phê Hoa Kỳ loại C 160.00  
    S&P 500 3,933.92 Mua Mạnh  
    DAX 14,261.19 Bán Mạnh  
    FTSE 100 7,489.19 Bán Mạnh  
    Hang Seng 18,814.82 Bán Mạnh  
    Russell 2000 1,807.83 Mua Mạnh  
    IBEX 35 8,290.50 Bán Mạnh  
    Euro Stoxx 50 3,920.90 Bán Mạnh  
    BASF 47.425 Bán Mạnh  
    Bayer 52.80 Bán Mạnh  
    Allianz 203.65 Bán Mạnh  
    Adidas 117.56 Bán Mạnh  
    Lufthansa 7.639 Mua Mạnh  
    Siemens AG 132.90 Bán Mạnh  
    Deutsche Bank AG 9.966 Bán Mạnh