Khung thời gian
2023-09-22 21:00:37 GMT

EUR/USD

1.0648

-0.0010 (-0.09%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (11)

Bán (1)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (3)

EUR/USD

1.0648

-0.0010 (-0.09%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (11)

Bán (1)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (3)

GBP/USD

1.2241

-0.0053 (-0.44%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (9)

Bán (3)

Chỉ báo:

Mua (5)

Bán (2)

USD/JPY

148.38

+0.80 (+0.54%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (9)

Bán (3)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

AUD/USD

0.6442

+0.0024 (+0.38%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (5)

Bán (7)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (2)

USD/CAD

1.3482

-0.0001 (-0.01%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (1)

EUR/JPY

157.96

+0.59 (+0.37%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (3)

Bán (9)

Chỉ báo:

Mua (5)

Bán (0)

EUR/CHF

0.9657

+0.0013 (+0.13%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (5)

Hợp đồng Tương lai Vàng

1,944.90

+5.30 (+0.27%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (5)

Hợp đồng Tương lai Bạc

23.820

+0.133 (+0.56%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (5)

Bán (7)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (3)

Hợp đồng Tương lai Đồng

3.6940

-0.0020 (-0.05%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (4)

Hợp Đồng Tương Lai Dầu Thô ..

90.33

+0.70 (+0.78%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (11)

Bán (1)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

Hợp đồng Tương lai Dầu Bren..

91.96

+0.53 (+0.57%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (9)

Bán (3)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

Hợp đồng Tương lai Khí Tự n..

2.888

+0.048 (+1.69%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (10)

Bán (1)

Hợp đồng Tương lai Cà phê H..

150.23

-4.62 (-2.98%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

S&P 500

4,320.06

-9.94 (-0.23%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

DAX

15,557.29

-14.57 (-0.09%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (1)

FTSE 100

7,683.91

+5.29 (+0.07%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (3)

Hang Seng

18,085.00

+457.50 (+2.60%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (0)

Russell 2000

1,776.50

-5.32 (-0.30%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (9)

IBEX 35

9,502.00

-46.90 (-0.49%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (2)

Euro Stoxx 50

4,207.55

-5.04 (-0.12%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (5)

BASF SE NA O.N.

43.085

-0.380 (-0.87%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

Bayer AG NA

47.64

-0.13 (-0.27%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (1)

Allianz SE VNA O.N.

232.15

+2.20 (+0.96%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (1)

Adidas AG

163.80

+1.00 (+0.61%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (5)

Bán (2)

Deutsche Lufthansa AG

8.135

+0.069 (+0.86%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (2)

Siemens AG Class N

133.24

-0.44 (-0.33%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (1)

Deutsche Bank AG NA O.N.

10.112

+0.020 (+0.20%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

    EUR/USD 1.0648 Mua Mạnh  
    GBP/USD 1.2241 Mua  
    USD/JPY 148.38 Mua Mạnh  
    AUD/USD 0.6442  
    USD/CAD 1.3482 Mua Mạnh  
    EUR/JPY 157.96  
    EUR/CHF 0.9657 Bán Mạnh  
    Vàng 1,944.90 Bán  
    Bạc 23.820 Bán  
    Đồng 3.6940  
    Dầu Thô WTI 90.33 Mua Mạnh  
    Dầu Brent 91.96 Mua Mạnh  
    Khí Tự nhiên 2.888 Mua Mạnh  
    Cà phê Hoa Kỳ loại C 150.23 Bán Mạnh  
    S&P 500 4,320.06 Bán Mạnh  
    DAX 15,557.29  
    FTSE 100 7,683.91 Bán  
    Hang Seng 18,085.00 Mua Mạnh  
    Russell 2000 1,776.50 Bán Mạnh  
    IBEX 35 9,502.00 Mua  
    Euro Stoxx 50 4,207.55 Bán Mạnh  
    BASF 43.085 Mua Mạnh  
    Bayer 47.64 Mua Mạnh  
    Allianz 232.15 Mua  
    Adidas 163.80  
    Lufthansa 8.135 Mua Mạnh  
    Siemens AG 133.24 Mua  
    Deutsche Bank AG 10.112 Mua Mạnh