Khung thời gian
2024-04-12 21:04:36 GMT

EUR/USD

1.0640

-0.0084 (-0.78%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (10)

EUR/USD

1.0640

-0.0084 (-0.78%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (10)

GBP/USD

1.2450

-0.0100 (-0.80%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (5)

USD/JPY

153.29

+0.03 (+0.02%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (10)

Bán (0)

AUD/USD

0.6462

-0.0074 (-1.13%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (11)

Bán (1)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (3)

USD/CAD

1.3773

+0.0084 (+0.62%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (0)

EUR/JPY

163.11

-1.29 (-0.78%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (3)

EUR/CHF

0.9729

-0.0031 (-0.32%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (5)

Hợp đồng Tương lai Vàng

2,360.20

-12.50 (-0.53%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (4)

Hợp đồng Tương lai Bạc

27.970

-0.280 (-0.99%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (9)

Hợp đồng Tương lai Đồng

4.3160

+0.0630 (+1.48%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (10)

Bán (0)

Hợp Đồng Tương Lai Dầu Thô ..

85.45

+0.43 (+0.51%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (0)

Hợp đồng Tương lai Dầu Bren..

90.15

+0.41 (+0.46%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (0)

Hợp đồng Tương lai Khí Tự n..

1.773

+0.009 (+0.51%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (5)

Bán (7)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (11)

Hợp đồng Tương lai Cà phê H..

220.45

+1.58 (+0.72%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (3)

Bán (9)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (3)

S&P 500

5,123.41

-75.65 (-1.46%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (1)

DAX

17,904.15

-50.33 (-0.28%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (6)

FTSE 100

7,995.58

+71.78 (+0.91%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (3)

Bán (9)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (0)

Hang Seng

16,721.69

-373.34 (-2.18%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (2)

Russell 2000

2,003.17

-39.43 (-1.93%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (10)

Bán (0)

IBEX 35

10,686.00

+36.20 (+0.34%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (3)

Bán (9)

Chỉ báo:

Mua (5)

Bán (1)

Euro Stoxx 50

4,954.15

-12.53 (-0.25%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (0)

BASF SE NA O.N.

51.650

-0.440 (-0.84%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

Bayer AG NA

26.97

-0.06 (-0.20%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (4)

Allianz SE VNA O.N.

262.00

+1.00 (+0.38%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (3)

Bán (9)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (1)

Adidas AG

196.40

-3.40 (-1.70%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (9)

Bán (3)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (0)

Deutsche Lufthansa AG

6.878

-0.084 (-1.21%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (9)

Bán (3)

Chỉ báo:

Mua (10)

Bán (0)

Siemens AG Class N

172.66

-0.92 (-0.53%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

Deutsche Bank AG NA O.N.

14.788

+0.202 (+1.38%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (9)

    EUR/USD 1.0640 Bán Mạnh  
    GBP/USD 1.2450 Bán Mạnh  
    USD/JPY 153.29 Mua Mạnh  
    AUD/USD 0.6462 Mua  
    USD/CAD 1.3773 Mua  
    EUR/JPY 163.11  
    EUR/CHF 0.9729  
    Vàng 2,360.20 Bán  
    Bạc 27.970 Bán Mạnh  
    Đồng 4.3160 Mua Mạnh  
    Dầu Thô WTI 85.45 Mua Mạnh  
    Dầu Brent 90.15 Mua Mạnh  
    Khí Tự nhiên 1.773 Bán Mạnh  
    Cà phê Hoa Kỳ loại C 220.45  
    S&P 500 5,123.41 Mua Mạnh  
    DAX 17,904.15 Bán Mạnh  
    FTSE 100 7,995.58  
    Hang Seng 16,721.69  
    Russell 2000 2,003.17 Mua Mạnh  
    IBEX 35 10,686.00  
    Euro Stoxx 50 4,954.15 Mua Mạnh  
    BASF 51.650 Mua Mạnh  
    Bayer 26.97 Bán  
    Allianz 262.00  
    Adidas 196.40 Mua Mạnh  
    Lufthansa 6.878 Mua Mạnh  
    Siemens AG 172.66 Mua Mạnh  
    Deutsche Bank AG 14.788 Bán Mạnh