Khung thời gian
2022-05-25 00:04:20 GMT

EUR/USD

1.0733

-0.0001 (-0.01%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (4)

EUR/USD

1.0733

-0.0001 (-0.01%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (4)

GBP/USD

1.2537

+0.0008 (+0.06%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

USD/JPY

126.76

-0.04 (-0.03%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (6)

AUD/USD

0.7103

0.0000 (0.00%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (3)

USD/CAD

1.2826

+0.0009 (+0.07%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (1)

EUR/JPY

136.06

-0.05 (-0.04%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (5)

Bán (2)

EUR/CHF

1.0308

0.0001 (0.00%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (6)

Hợp đồng Tương lai Vàng

1,865.92

+0.52 (+0.03%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (6)

Hợp đồng Tương lai Bạc

22.115

+0.052 (+0.24%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

Hợp đồng Tương lai Đồng

4.3080

-0.0053 (-0.12%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (10)

Hợp Đồng Tương Lai Dầu Thô ..

110.39

+0.62 (+0.56%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

Hợp đồng Tương lai Dầu Bren..

111.12

+0.17 (+0.15%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (5)

Bán (0)

Hợp đồng Tương lai Khí Tự n..

8.912

+0.020 (+0.22%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (7)

Hợp đồng Tương lai Cà phê H..

213.83

-1.92 (-0.89%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (1)

S&P 500

3,941.48

-32.27 (-0.81%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (11)

Bán (1)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (6)

DAX

13,919.75

-255.65 (-1.80%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (5)

FTSE 100

7,484.35

-29.09 (-0.39%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (5)

Bán (7)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (5)

Hang Seng

20,112.10

-357.96 (-1.75%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (0)

Russell 2000

1,768.22

-24.55 (-1.37%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (2)

IBEX 35

8,631.20

+5.40 (+0.06%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

Euro Stoxx 50

3,647.56

-60.83 (-1.64%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (3)

Bán (9)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (3)

BASF SE NA O.N.

48.755

-0.980 (-1.97%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (2)

Bayer AG NA

63.29

-1.18 (-1.83%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (5)

Bán (2)

Allianz SE VNA O.N.

197.86

-1.52 (-0.76%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (4)

Adidas AG

171.20

-4.28 (-2.44%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (4)

Deutsche Lufthansa AG

6.496

-0.407 (-5.90%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

Siemens AG Class N

114.20

-2.50 (-2.14%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (1)

Deutsche Bank AG NA O.N.

10.084

+0.066 (+0.66%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (6)

    EUR/USD 1.0733  
    GBP/USD 1.2537 Bán Mạnh  
    USD/JPY 126.76 Bán Mạnh  
    AUD/USD 0.7103 Bán  
    USD/CAD 1.2826 Mua Mạnh  
    EUR/JPY 136.06  
    EUR/CHF 1.0308 Bán Mạnh  
    Vàng 1,865.92 Bán  
    Bạc 22.115 Bán Mạnh  
    Đồng 4.3080 Bán Mạnh  
    Dầu Thô WTI 110.39 Bán Mạnh  
    Dầu Brent 111.12 Mua  
    Khí Tự nhiên 8.912 Bán Mạnh  
    Cà phê Hoa Kỳ loại C 213.83 Mua Mạnh  
    S&P 500 3,941.48  
    DAX 13,919.75 Bán Mạnh  
    FTSE 100 7,484.35 Bán  
    Hang Seng 20,112.10 Mua Mạnh  
    Russell 2000 1,768.22 Mua Mạnh  
    IBEX 35 8,631.20 Mua Mạnh  
    Euro Stoxx 50 3,647.56  
    BASF 48.755 Mua Mạnh  
    Bayer 63.29  
    Allianz 197.86 Bán  
    Adidas 171.20  
    Lufthansa 6.496 Mua Mạnh  
    Siemens AG 114.20 Mua Mạnh  
    Deutsche Bank AG 10.084 Bán Mạnh