Khung thời gian
2019-08-22 05:59:20 GMT

EUR/USD

1.1081

-0.0002 (-0.02%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (5)

EUR/USD

1.1081

-0.0002 (-0.02%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (5)

GBP/USD

1.2125

-0.0001 (-0.01%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (2)

USD/JPY

106.43

-0.18 (-0.17%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (1)

AUD/USD

0.6769

-0.0011 (-0.16%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (1)

USD/CAD

1.3312

+0.0023 (+0.17%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (9)

EUR/JPY

117.93

-0.23 (-0.19%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (7)

EUR/CHF

1.0887

-0.0001 (-0.00%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (3)

Bán (9)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (5)

Hợp đồng Tương lai Vàng

1,510.15

-5.55 (-0.37%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (7)

Hợp đồng Tương lai Bạc

17.032

-0.119 (-0.69%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (6)

Hợp đồng Tương lai Đồng

2.562

-0.017 (-0.66%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (3)

Hợp Đồng Tương Lai Dầu Thô ..

55.55

-0.13 (-0.23%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

Hợp đồng Tương lai Dầu Bren..

60.12

-0.18 (-0.30%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

Hợp đồng Tương lai Khí Tự n..

2.167

0.000 (0.00%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (10)

Bán (0)

Hợp đồng Tương lai Cà phê H..

96.43

+1.18 (+1.24%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (9)

S&P 500

2,924.43

+23.92 (+0.82%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (2)

DAX

11,802.85

+151.67 (+1.30%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (0)

FTSE 100

7,203.97

+78.97 (+1.11%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (11)

Bán (1)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (1)

Hang Seng

26,018.00

-252.04 (-0.96%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

Russell 2000

1,510.16

+8.64 (+0.58%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (5)

IBEX 35

8,701.50

+83.20 (+0.97%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (3)

Euro Stoxx 50

3,394.89

+44.66 (+1.33%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

Nestle SA

108.84

+0.88 (+0.82%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (3)

Bán (9)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (4)

BASF SE NA O.N.

58.990

+1.140 (+1.97%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (5)

Bán (7)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (4)

Bayer AG NA

67.23

+1.23 (+1.86%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (5)

Bán (2)

Allianz SE VNA O.N.

202.15

+1.70 (+0.85%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (9)

Adidas AG

265.80

+4.85 (+1.86%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (3)

Deutsche Lufthansa AG

13.170

+0.105 (+0.80%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (0)

Siemens AG Class N

89.12

+1.90 (+2.18%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (7)

    EUR/USD 1.1081 Bán  
    GBP/USD 1.2125 Mua Mạnh  
    USD/JPY 106.43 Mua  
    AUD/USD 0.6769 Mua Mạnh  
    USD/CAD 1.3312 Bán Mạnh  
    EUR/JPY 117.93 Bán Mạnh  
    EUR/CHF 1.0887 Bán  
    Vàng 1,510.15 Bán Mạnh  
    Bạc 17.032 Bán Mạnh  
    Đồng 2.562  
    Dầu Thô WTI 55.55 Mua Mạnh  
    Dầu Brent 60.12 Mua Mạnh  
    Khí Tự nhiên 2.167 Mua Mạnh  
    Cà phê Hoa Kỳ loại C 96.43 Bán Mạnh  
    S&P 500 2,924.43 Mua Mạnh  
    DAX 11,802.85 Mua Mạnh  
    FTSE 100 7,203.97 Mua Mạnh  
    Hang Seng 26,018.00 Mua Mạnh  
    Russell 2000 1,510.16 Bán Mạnh  
    IBEX 35 8,701.50 Mua Mạnh  
    Euro Stoxx 50 3,394.89 Mua Mạnh  
    Nestle 108.84 Bán  
    BASF 58.990 Bán  
    Bayer 67.23 Mua Mạnh  
    Allianz 202.15 Bán Mạnh  
    Adidas 265.80 Mua Mạnh  
    Lufthansa 13.170 Mua Mạnh  
    Siemens AG 89.12