Khung thời gian
2020-07-09 20:09:11 GMT

EUR/USD

1.1282

-0.0047 (-0.42%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (6)

EUR/USD

1.1282

-0.0047 (-0.42%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (6)

GBP/USD

1.2606

-0.0003 (-0.03%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

USD/JPY

107.21

-0.04 (-0.04%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (3)

AUD/USD

0.6960

-0.0022 (-0.32%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (4)

USD/CAD

1.3589

+0.0079 (+0.58%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (6)

EUR/JPY

120.94

-0.56 (-0.46%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (9)

EUR/CHF

1.0611

-0.0017 (-0.16%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (6)

Hợp đồng Tương lai Vàng

1,808.30

-12.30 (-0.68%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (6)

Hợp đồng Tương lai Bạc

19.017

-0.144 (-0.75%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (5)

Hợp đồng Tương lai Đồng

2.8403

+0.0163 (+0.58%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (5)

Bán (7)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (7)

Hợp Đồng Tương Lai Dầu Thô ..

39.49

-1.41 (-3.45%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (4)

Hợp đồng Tương lai Dầu Bren..

42.28

-1.01 (-2.33%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (5)

Bán (7)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (5)

Hợp đồng Tương lai Khí Tự n..

1.776

-0.048 (-2.63%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (1)

Hợp đồng Tương lai Cà phê H..

98.53

-1.47 (-1.47%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (6)

S&P 500

3,153.59

-16.35 (-0.52%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (5)

Bán (2)

DAX

12,489.46

-5.35 (-0.04%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (2)

FTSE 100

6,049.62

-106.54 (-1.73%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (5)

Bán (2)

Hang Seng

26,210.16

+80.98 (+0.31%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (0)

Russell 2000

1,395.00

-26.81 (-1.89%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (6)

IBEX 35

7,236.90

-89.50 (-1.22%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (5)

Bán (7)

Chỉ báo:

Mua (5)

Bán (3)

Euro Stoxx 50

3,261.17

-24.92 (-0.76%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (3)

Bán (9)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (1)

Nestle SA

105.58

-0.40 (-0.38%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

BASF SE NA O.N.

49.650

-0.400 (-0.80%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (3)

Bayer AG NA

63.44

+0.25 (+0.40%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (7)

Bán (5)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

Allianz SE VNA O.N.

180.80

-2.15 (-1.18%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (5)

Bán (2)

Adidas AG

235.10

-1.06 (-0.45%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (3)

Deutsche Lufthansa AG

8.722

-0.296 (-3.28%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (2)

Siemens AG Class N

105.78

-0.32 (-0.30%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (5)

Bán (3)

    EUR/USD 1.1282 Bán Mạnh  
    GBP/USD 1.2606 Bán Mạnh  
    USD/JPY 107.21  
    AUD/USD 0.6960 Bán Mạnh  
    USD/CAD 1.3589 Bán  
    EUR/JPY 120.94 Bán Mạnh  
    EUR/CHF 1.0611 Bán Mạnh  
    Vàng 1,808.30 Bán Mạnh  
    Bạc 19.017 Bán Mạnh  
    Đồng 2.8403 Bán Mạnh  
    Dầu Thô WTI 39.49 Bán Mạnh  
    Dầu Brent 42.28 Bán  
    Khí Tự nhiên 1.776 Mua  
    Cà phê Hoa Kỳ loại C 98.53 Bán Mạnh  
    S&P 500 3,153.59 Mua Mạnh  
    DAX 12,489.46  
    FTSE 100 6,049.62  
    Hang Seng 26,210.16 Mua Mạnh  
    Russell 2000 1,395.00 Bán Mạnh  
    IBEX 35 7,236.90  
    Euro Stoxx 50 3,261.17  
    Nestle 105.58 Bán Mạnh  
    BASF 49.650 Bán  
    Bayer 63.44 Mua Mạnh  
    Allianz 180.80  
    Adidas 235.10  
    Lufthansa 8.722 Mua  
    Siemens AG 105.78