Khung thời gian
2021-10-26 20:39:20 GMT

EUR/USD

1.1599

-0.0008 (-0.06%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

EUR/USD

1.1599

-0.0008 (-0.06%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

GBP/USD

1.3764

-0.0004 (-0.03%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (3)

Bán (9)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (6)

USD/JPY

114.16

+0.46 (+0.40%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

AUD/USD

0.7502

+0.0011 (+0.15%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (7)

USD/CAD

1.2385

+0.0003 (+0.03%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (2)

EUR/JPY

132.41

+0.45 (+0.34%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (2)

EUR/CHF

1.0669

-0.0006 (-0.06%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (1)

Hợp đồng Tương lai Vàng

1,794.45

-12.35 (-0.68%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

Hợp đồng Tương lai Bạc

24.212

-0.380 (-1.55%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (6)

Hợp đồng Tương lai Đồng

4.4895

-0.0385 (-0.85%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

Hợp Đồng Tương Lai Dầu Thô ..

84.50

+0.74 (+0.88%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (4)

Hợp đồng Tương lai Dầu Bren..

85.50

+0.33 (+0.39%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (3)

Bán (9)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (7)

Hợp đồng Tương lai Khí Tự n..

5.948

-0.108 (-1.78%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (2)

Hợp đồng Tương lai Cà phê H..

208.30

+5.75 (+2.84%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

S&P 500

4,574.79

+8.31 (+0.18%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (9)

DAX

15,757.06

+157.83 (+1.01%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (7)

FTSE 100

7,277.62

+54.80 (+0.76%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (11)

Bán (1)

Chỉ báo:

Mua (11)

Bán (0)

Hang Seng

26,038.27

-93.76 (-0.36%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

Russell 2000

2,297.85

-14.79 (-0.64%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (9)

IBEX 35

9,001.60

+80.70 (+0.90%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (6)

Euro Stoxx 50

4,223.97

+35.66 (+0.85%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (7)

BASF SE NA O.N.

63.740

+0.410 (+0.65%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (10)

Bán (0)

Bayer AG NA

48.83

+0.27 (+0.56%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (1)

Allianz SE VNA O.N.

201.95

+3.43 (+1.73%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

Adidas AG

280.25

+2.25 (+0.81%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

Deutsche Lufthansa AG

5.628

+0.154 (+2.81%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (1)

Siemens AG Class N

141.36

+2.32 (+1.67%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

Deutsche Bank AG NA O.N.

11.905

+0.225 (+1.93%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (10)

Bán (0)

    EUR/USD 1.1599 Bán Mạnh  
    GBP/USD 1.3764 Bán Mạnh  
    USD/JPY 114.16 Mua Mạnh  
    AUD/USD 0.7502 Bán Mạnh  
    USD/CAD 1.2385  
    EUR/JPY 132.41 Mua Mạnh  
    EUR/CHF 1.0669 Mua  
    Vàng 1,794.45 Bán Mạnh  
    Bạc 24.212 Bán Mạnh  
    Đồng 4.4895 Bán Mạnh  
    Dầu Thô WTI 84.50 Bán  
    Dầu Brent 85.50 Bán Mạnh  
    Khí Tự nhiên 5.948  
    Cà phê Hoa Kỳ loại C 208.30 Mua Mạnh  
    S&P 500 4,574.79 Bán Mạnh  
    DAX 15,757.06 Bán Mạnh  
    FTSE 100 7,277.62 Mua Mạnh  
    Hang Seng 26,038.27 Mua Mạnh  
    Russell 2000 2,297.85 Bán Mạnh  
    IBEX 35 9,001.60 Bán Mạnh  
    Euro Stoxx 50 4,223.97 Bán Mạnh  
    BASF 63.740 Mua Mạnh  
    Bayer 48.83 Mua Mạnh  
    Allianz 201.95 Mua Mạnh  
    Adidas 280.25 Bán Mạnh  
    Lufthansa 5.628 Mua Mạnh  
    Siemens AG 141.36 Mua Mạnh  
    Deutsche Bank AG 11.905 Mua Mạnh