Khung thời gian
2020-09-23 02:20:11 GMT

EUR/USD

1.1685

-0.0021 (-0.18%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (5)

Bán (3)

EUR/USD

1.1685

-0.0021 (-0.18%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (5)

Bán (3)

GBP/USD

1.2725

-0.0006 (-0.05%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (5)

Bán (7)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (4)

USD/JPY

105.15

+0.23 (+0.22%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (6)

AUD/USD

0.7137

-0.0037 (-0.52%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (5)

Bán (7)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (5)

USD/CAD

1.3311

+0.0010 (+0.08%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (1)

EUR/JPY

122.85

+0.03 (+0.02%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (6)

EUR/CHF

1.0763

-0.0002 (-0.02%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (9)

Bán (3)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (1)

Hợp đồng Tương lai Vàng

1,906.60

-1.00 (-0.05%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

Hợp đồng Tương lai Bạc

24.413

-0.110 (-0.45%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (4)

Hợp đồng Tương lai Đồng

3.0520

-0.0180 (-0.59%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (3)

Bán (9)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (9)

Hợp Đồng Tương Lai Dầu Thô ..

39.36

-0.44 (-1.11%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (9)

Hợp đồng Tương lai Dầu Bren..

41.26

-0.46 (-1.10%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

Hợp đồng Tương lai Khí Tự n..

1.830

-0.016 (-0.87%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (10)

Hợp đồng Tương lai Cà phê H..

110.50

-1.50 (-1.34%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

S&P 500

3,315.57

+34.51 (+1.05%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (4)

DAX

12,594.39

+51.95 (+0.41%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

FTSE 100

5,829.46

+25.17 (+0.43%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

Hang Seng

23,660.00

-56.85 (-0.24%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (3)

Russell 2000

1,497.58

+12.33 (+0.83%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (1)

IBEX 35

6,648.60

-43.70 (-0.65%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

Euro Stoxx 50

3,164.13

+3.18 (+0.10%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

Nestle SA

109.20

+0.78 (+0.72%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (0)

BASF SE NA O.N.

50.610

+0.240 (+0.48%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (9)

Bayer AG NA

54.11

+0.20 (+0.37%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (5)

Bán (7)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (3)

Allianz SE VNA O.N.

166.33

-2.15 (-1.28%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (7)

Bán (5)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (2)

Adidas AG

271.85

+1.45 (+0.54%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (9)

Deutsche Lufthansa AG

7.446

-0.342 (-4.39%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

Siemens AG Class N

113.60

+1.65 (+1.47%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (9)

    EUR/USD 1.1685  
    GBP/USD 1.2725 Bán  
    USD/JPY 105.15 Bán  
    AUD/USD 0.7137 Bán  
    USD/CAD 1.3311 Mua Mạnh  
    EUR/JPY 122.85 Bán Mạnh  
    EUR/CHF 1.0763 Mua Mạnh  
    Vàng 1,906.60 Bán Mạnh  
    Bạc 24.413 Bán  
    Đồng 3.0520 Bán Mạnh  
    Dầu Thô WTI 39.36 Bán Mạnh  
    Dầu Brent 41.26 Bán Mạnh  
    Khí Tự nhiên 1.830 Bán Mạnh  
    Cà phê Hoa Kỳ loại C 110.50 Bán Mạnh  
    S&P 500 3,315.57  
    DAX 12,594.39 Bán Mạnh  
    FTSE 100 5,829.46 Bán Mạnh  
    Hang Seng 23,660.00 Bán  
    Russell 2000 1,497.58 Mua Mạnh  
    IBEX 35 6,648.60 Bán Mạnh  
    Euro Stoxx 50 3,164.13 Bán Mạnh  
    Nestle 109.20 Mua Mạnh  
    BASF 50.610 Bán Mạnh  
    Bayer 54.11 Bán  
    Allianz 166.33 Mua Mạnh  
    Adidas 271.85 Bán Mạnh  
    Lufthansa 7.446 Mua Mạnh  
    Siemens AG 113.60 Bán Mạnh