Khung thời gian
2020-04-07 18:59:33 GMT

EUR/USD

1.0908

+0.0117 (+1.08%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (1)

EUR/USD

1.0908

+0.0117 (+1.08%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (1)

GBP/USD

1.2345

+0.0115 (+0.94%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (4)

USD/JPY

108.86

-0.34 (-0.32%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (9)

Bán (3)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (0)

AUD/USD

0.6196

+0.0109 (+1.80%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (1)

USD/CAD

1.3990

-0.0119 (-0.84%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (5)

Bán (7)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (2)

EUR/JPY

118.74

+0.90 (+0.76%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (11)

Bán (1)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

EUR/CHF

1.0568

+0.0008 (+0.07%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (6)

Hợp đồng Tương lai Vàng

1,676.10

-17.80 (-1.05%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

Hợp đồng Tương lai Bạc

15.242

+0.073 (+0.48%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (9)

Hợp đồng Tương lai Đồng

2.258

+0.041 (+1.83%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (9)

Hợp Đồng Tương Lai Dầu Thô ..

24.14

-1.94 (-7.44%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (3)

Bán (9)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (3)

Hợp đồng Tương lai Dầu Bren..

32.20

-0.85 (-2.57%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

Hợp đồng Tương lai Khí Tự n..

1.874

+0.143 (+8.26%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (3)

Hợp đồng Tương lai Cà phê H..

120.58

+3.93 (+3.37%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

S&P 500

2,681.10

+17.42 (+0.65%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (10)

DAX

10,356.70

+281.53 (+2.79%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

FTSE 100

5,704.25

+162.15 (+2.93%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

Hang Seng

24,253.29

+504.17 (+2.12%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (1)

Russell 2000

1,134.75

+6.74 (+0.60%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (7)

IBEX 35

7,002.00

+157.70 (+2.30%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (9)

Bán (3)

Chỉ báo:

Mua (11)

Bán (0)

Euro Stoxx 50

2,857.67

+61.70 (+2.21%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (9)

Bán (3)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

Nestle SA

103.40

-0.56 (-0.54%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (6)

BASF SE NA O.N.

45.953

+1.843 (+4.18%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (10)

Bán (0)

Bayer AG NA

57.16

+1.03 (+1.84%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

Allianz SE VNA O.N.

162.15

+4.11 (+2.60%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (5)

Bán (7)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (4)

Adidas AG

208.90

+8.90 (+4.45%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (10)

Bán (1)

Deutsche Lufthansa AG

8.750

+0.098 (+1.13%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (3)

Siemens AG Class N

84.70

+3.00 (+3.67%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (5)

    EUR/USD 1.0908 Mua Mạnh  
    GBP/USD 1.2345 Bán  
    USD/JPY 108.86 Mua Mạnh  
    AUD/USD 0.6196 Mua Mạnh  
    USD/CAD 1.3990  
    EUR/JPY 118.74 Mua Mạnh  
    EUR/CHF 1.0568 Bán Mạnh  
    Vàng 1,676.10 Bán Mạnh  
    Bạc 15.242 Bán Mạnh  
    Đồng 2.258 Bán Mạnh  
    Dầu Thô WTI 24.14  
    Dầu Brent 32.20 Mua  
    Khí Tự nhiên 1.874 Mua Mạnh  
    Cà phê Hoa Kỳ loại C 120.58 Mua Mạnh  
    S&P 500 2,681.10 Bán Mạnh  
    DAX 10,356.70 Mua Mạnh  
    FTSE 100 5,704.25 Mua Mạnh  
    Hang Seng 24,253.29 Mua Mạnh  
    Russell 2000 1,134.75 Bán Mạnh  
    IBEX 35 7,002.00 Mua Mạnh  
    Euro Stoxx 50 2,857.67 Mua Mạnh  
    Nestle 103.40 Bán Mạnh  
    BASF 45.953 Mua Mạnh  
    Bayer 57.16 Mua Mạnh  
    Allianz 162.15 Bán  
    Adidas 208.90 Mua Mạnh  
    Lufthansa 8.750 Bán  
    Siemens AG 84.70