Khung thời gian
2019-10-18 20:59:35 GMT

EUR/USD

1.1171

+0.0049 (+0.44%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (1)

EUR/USD

1.1171

+0.0049 (+0.44%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (1)

GBP/USD

1.2973

+0.0084 (+0.66%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (10)

Bán (1)

USD/JPY

108.43

-0.23 (-0.21%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (11)

Bán (1)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

AUD/USD

0.6856

+0.0033 (+0.48%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (3)

Bán (9)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (5)

USD/CAD

1.3126

-0.0009 (-0.07%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

EUR/JPY

121.12

+0.28 (+0.23%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (10)

Bán (0)

EUR/CHF

1.0996

+0.0013 (+0.11%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (3)

Hợp đồng Tương lai Vàng

1,493.35

-4.95 (-0.33%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (7)

Hợp đồng Tương lai Bạc

17.570

-0.042 (-0.24%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (2)

Hợp đồng Tương lai Đồng

2.643

+0.045 (+1.75%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (5)

Bán (1)

Hợp Đồng Tương Lai Dầu Thô ..

53.72

-0.21 (-0.39%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (11)

Bán (1)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (2)

Hợp đồng Tương lai Dầu Bren..

59.29

-0.62 (-1.03%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (11)

Bán (1)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (4)

Hợp đồng Tương lai Khí Tự n..

2.358

+0.040 (+1.73%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (1)

Hợp đồng Tương lai Cà phê H..

95.80

+2.90 (+3.12%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (11)

Bán (1)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (5)

S&P 500

2,986.20

-11.75 (-0.39%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (6)

DAX

12,633.60

-21.35 (-0.17%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (5)

FTSE 100

7,150.57

-31.75 (-0.44%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

Hang Seng

26,719.58

-128.91 (-0.48%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

Russell 2000

1,533.50

-7.75 (-0.50%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (6)

IBEX 35

9,329.80

-10.20 (-0.11%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (4)

Euro Stoxx 50

3,579.41

-9.21 (-0.26%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (7)

Nestle SA

103.12

-0.84 (-0.81%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

BASF SE NA O.N.

66.310

+0.180 (+0.27%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (4)

Bayer AG NA

65.24

-0.73 (-1.11%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

Allianz SE VNA O.N.

218.10

+2.75 (+1.28%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (1)

Adidas AG

281.35

-0.65 (-0.23%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (1)

Deutsche Lufthansa AG

15.510

+0.040 (+0.26%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (10)

Bán (0)

Siemens AG Class N

99.77

+0.85 (+0.86%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (3)

    EUR/USD 1.1171 Mua Mạnh  
    GBP/USD 1.2973 Mua Mạnh  
    USD/JPY 108.43 Mua Mạnh  
    AUD/USD 0.6856 Bán  
    USD/CAD 1.3126 Mua Mạnh  
    EUR/JPY 121.12 Mua Mạnh  
    EUR/CHF 1.0996 Mua Mạnh  
    Vàng 1,493.35 Bán Mạnh  
    Bạc 17.570 Mua  
    Đồng 2.643 Mua Mạnh  
    Dầu Thô WTI 53.72 Mua Mạnh  
    Dầu Brent 59.29 Mua  
    Khí Tự nhiên 2.358 Mua Mạnh  
    Cà phê Hoa Kỳ loại C 95.80  
    S&P 500 2,986.20 Bán Mạnh  
    DAX 12,633.60 Bán Mạnh  
    FTSE 100 7,150.57 Bán Mạnh  
    Hang Seng 26,719.58 Mua Mạnh  
    Russell 2000 1,533.50 Bán Mạnh  
    IBEX 35 9,329.80  
    Euro Stoxx 50 3,579.41 Bán Mạnh  
    Nestle 103.12 Bán Mạnh  
    BASF 66.310 Bán Mạnh  
    Bayer 65.24 Bán Mạnh  
    Allianz 218.10 Mua Mạnh  
    Adidas 281.35 Mua Mạnh  
    Lufthansa 15.510 Mua Mạnh  
    Siemens AG 99.77