Khung thời gian
2020-11-27 21:59:25 GMT

EUR/USD

1.1964

+0.0050 (+0.42%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

EUR/USD

1.1964

+0.0050 (+0.42%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

GBP/USD

1.3315

-0.0040 (-0.30%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (11)

Bán (1)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (1)

USD/JPY

104.09

-0.17 (-0.16%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (5)

AUD/USD

0.7384

+0.0023 (+0.31%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (6)

USD/CAD

1.2990

-0.0023 (-0.18%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (1)

EUR/JPY

124.53

+0.34 (+0.28%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (5)

Bán (3)

EUR/CHF

1.0818

+0.0024 (+0.23%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

Hợp đồng Tương lai Vàng

1,783.10

-22.40 (-1.24%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (6)

Hợp đồng Tương lai Bạc

22.680

-0.682 (-2.92%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (11)

Bán (1)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (3)

Hợp đồng Tương lai Đồng

3.4022

+0.0927 (+2.80%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (7)

Hợp Đồng Tương Lai Dầu Thô ..

45.53

-0.18 (-0.39%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (1)

Hợp đồng Tương lai Dầu Bren..

48.28

+0.49 (+1.03%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

Hợp đồng Tương lai Khí Tự n..

2.849

-0.112 (-3.78%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (2)

Hợp đồng Tương lai Cà phê H..

124.48

+7.33 (+6.26%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (3)

S&P 500

3,638.35

+8.70 (+0.24%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (11)

Bán (1)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (1)

DAX

13,335.68

+49.11 (+0.37%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

FTSE 100

6,367.58

+4.65 (+0.07%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (5)

Hang Seng

26,894.68

+75.23 (+0.28%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (6)

Russell 2000

1,855.27

+10.25 (+0.56%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

IBEX 35

8,190.70

+86.10 (+1.06%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

Euro Stoxx 50

3,527.79

+16.85 (+0.48%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

BASF SE NA O.N.

61.270

+1.000 (+1.66%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

Bayer AG NA

49.62

+0.37 (+0.75%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (10)

Bán (0)

Allianz SE VNA O.N.

198.73

-0.75 (-0.38%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (10)

Bán (0)

Adidas AG

272.70

-1.50 (-0.55%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (0)

Deutsche Lufthansa AG

10.055

-0.120 (-1.18%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (4)

Siemens AG Class N

112.93

+1.37 (+1.23%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (0)

Deutsche Bank AG NA O.N.

9.484

+0.067 (+0.71%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (1)

    EUR/USD 1.1964 Mua Mạnh  
    GBP/USD 1.3315 Mua Mạnh  
    USD/JPY 104.09  
    AUD/USD 0.7384 Bán Mạnh  
    USD/CAD 1.2990 Mua Mạnh  
    EUR/JPY 124.53 Mua Mạnh  
    EUR/CHF 1.0818 Bán Mạnh  
    Vàng 1,783.10 Bán Mạnh  
    Bạc 22.680 Mua Mạnh  
    Đồng 3.4022 Bán Mạnh  
    Dầu Thô WTI 45.53 Mua  
    Dầu Brent 48.28 Mua Mạnh  
    Khí Tự nhiên 2.849 Mua Mạnh  
    Cà phê Hoa Kỳ loại C 124.48 Mua Mạnh  
    S&P 500 3,638.35 Mua Mạnh  
    DAX 13,335.68 Bán Mạnh  
    FTSE 100 6,367.58  
    Hang Seng 26,894.68 Bán Mạnh  
    Russell 2000 1,855.27 Mua Mạnh  
    IBEX 35 8,190.70 Mua Mạnh  
    Euro Stoxx 50 3,527.79 Bán Mạnh  
    BASF 61.270 Mua Mạnh  
    Bayer 49.62 Mua Mạnh  
    Allianz 198.73 Mua Mạnh  
    Adidas 272.70 Mua Mạnh  
    Lufthansa 10.055 Bán  
    Siemens AG 112.93 Mua Mạnh  
    Deutsche Bank AG 9.484 Mua