Khung thời gian
2019-06-24 14:27:31 GMT

EUR/USD

1.1388

+0.0022 (+0.19%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (3)

Bán (9)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (1)

EUR/USD

1.1388

+0.0022 (+0.19%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (3)

Bán (9)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (1)

GBP/USD

1.2716

-0.0024 (-0.19%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (5)

USD/JPY

107.47

+0.17 (+0.15%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (5)

Bán (2)

AUD/USD

0.6952

+0.0029 (+0.41%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (5)

Bán (7)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (9)

USD/CAD

1.3204

-0.0018 (-0.13%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (2)

EUR/JPY

122.38

+0.44 (+0.36%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

EUR/CHF

1.1093

+0.0007 (+0.06%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (1)

Hợp đồng Tương lai Vàng

1,411.85

+11.75 (+0.84%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (4)

Hợp đồng Tương lai Bạc

15.370

+0.080 (+0.52%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (10)

Bán (0)

Hợp đồng Tương lai Đồng

2.707

+0.003 (+0.11%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (0)

Hợp Đồng Tương Lai Dầu Thô ..

57.53

+0.10 (+0.17%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (10)

Bán (0)

Hợp đồng Tương lai Dầu Bren..

64.14

-0.31 (-0.48%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

Hợp đồng Tương lai Khí Tự n..

2.231

+0.062 (+2.86%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (11)

Hợp đồng Tương lai Cà phê H..

101.00

+0.35 (+0.35%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (7)

Bán (5)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (5)

S&P 500

2,953.60

+3.13 (+0.11%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (7)

DAX

12,276.97

-62.95 (-0.51%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

FTSE 100

7,433.76

+26.26 (+0.35%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (4)

Hang Seng

28,513.00

+39.29 (+0.14%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (11)

Bán (1)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (3)

Russell 2000

1,544.37

-5.56 (-0.36%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

IBEX 35

9,223.48

-3.72 (-0.04%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (5)

Bán (1)

Euro Stoxx 50

3,460.05

-6.87 (-0.20%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (5)

Nestle SA

101.41

-0.11 (-0.11%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (7)

Bán (5)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (1)

BASF SE NA O.N.

62.160

-0.530 (-0.85%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (9)

Bán (3)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

Bayer AG NA

55.27

+0.45 (+0.82%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (5)

Bán (7)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (2)

Allianz SE VNA O.N.

212.92

+0.22 (+0.10%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (6)

Adidas AG

264.48

-4.32 (-1.61%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (9)

Deutsche Lufthansa AG

14.623

-0.192 (-1.30%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (4)

Siemens AG Class N

106.16

+0.42 (+0.40%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (11)

Bán (1)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

    EUR/USD 1.1388  
    GBP/USD 1.2716 Bán Mạnh  
    USD/JPY 107.47 Mua Mạnh  
    AUD/USD 0.6952 Bán Mạnh  
    USD/CAD 1.3204  
    EUR/JPY 122.38 Mua Mạnh  
    EUR/CHF 1.1093 Mua  
    Vàng 1,411.85  
    Bạc 15.370 Mua Mạnh  
    Đồng 2.707 Mua Mạnh  
    Dầu Thô WTI 57.53 Mua Mạnh  
    Dầu Brent 64.14 Mua Mạnh  
    Khí Tự nhiên 2.231 Bán Mạnh  
    Cà phê Hoa Kỳ loại C 101.00  
    S&P 500 2,953.60 Bán Mạnh  
    DAX 12,276.97 Bán Mạnh  
    FTSE 100 7,433.76  
    Hang Seng 28,513.00 Mua Mạnh  
    Russell 2000 1,544.37 Bán Mạnh  
    IBEX 35 9,223.48 Mua  
    Euro Stoxx 50 3,460.05  
    Nestle 101.41 Mua Mạnh  
    BASF 62.160 Mua Mạnh  
    Bayer 55.27  
    Allianz 212.92 Bán  
    Adidas 264.48 Bán Mạnh  
    Lufthansa 14.623  
    Siemens AG 106.16 Mua Mạnh