Khung thời gian
2021-03-02 10:17:10 GMT

EUR/USD

1.2015

-0.0032 (-0.27%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (0)

EUR/USD

1.2015

-0.0032 (-0.27%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (0)

GBP/USD

1.3872

-0.0050 (-0.36%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (1)

USD/JPY

106.88

+0.13 (+0.12%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (2)

AUD/USD

0.7763

-0.0006 (-0.08%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (1)

USD/CAD

1.2663

+0.0018 (+0.14%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

EUR/JPY

128.41

-0.19 (-0.15%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

EUR/CHF

1.1030

+0.0009 (+0.08%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (7)

Hợp đồng Tương lai Vàng

1,723.55

+0.55 (+0.03%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (7)

Hợp đồng Tương lai Bạc

26.210

-0.468 (-1.75%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

Hợp đồng Tương lai Đồng

4.1372

+0.0242 (+0.59%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (5)

Bán (7)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (7)

Hợp Đồng Tương Lai Dầu Thô ..

60.72

+0.08 (+0.13%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (7)

Bán (5)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (4)

Hợp đồng Tương lai Dầu Bren..

63.72

+0.03 (+0.05%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (7)

Bán (5)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (4)

Hợp đồng Tương lai Khí Tự n..

2.784

+0.007 (+0.25%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (9)

Bán (3)

Chỉ báo:

Mua (5)

Bán (0)

Hợp đồng Tương lai Cà phê H..

134.73

+0.50 (+0.37%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (3)

S&P 500

3,901.82

+90.67 (+2.38%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (4)

DAX

14,031.70

+18.88 (+0.13%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (6)

FTSE 100

6,617.99

+29.46 (+0.45%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (1)

Hang Seng

29,095.86

-356.71 (-1.21%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (0)

Russell 2000

2,272.35

+71.30 (+3.24%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (3)

Bán (9)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (8)

IBEX 35

8,369.00

-9.10 (-0.11%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (3)

Euro Stoxx 50

3,708.80

+2.18 (+0.06%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (2)

BASF SE NA O.N.

69.000

-0.130 (-0.19%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

Bayer AG NA

52.09

-0.25 (-0.48%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (9)

Allianz SE VNA O.N.

203.43

+1.21 (+0.60%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

Adidas AG

289.55

-3.45 (-1.18%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (9)

Deutsche Lufthansa AG

12.578

-0.122 (-0.96%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

Siemens AG Class N

130.72

-0.50 (-0.38%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (9)

Bán (3)

Chỉ báo:

Mua (5)

Bán (1)

Deutsche Bank AG NA O.N.

10.471

+0.041 (+0.39%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (5)

Bán (7)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (8)

    EUR/USD 1.2015 Mua Mạnh  
    GBP/USD 1.3872 Mua  
    USD/JPY 106.88 Mua Mạnh  
    AUD/USD 0.7763 Mua Mạnh  
    USD/CAD 1.2663 Bán Mạnh  
    EUR/JPY 128.41 Mua Mạnh  
    EUR/CHF 1.1030 Bán  
    Vàng 1,723.55 Bán  
    Bạc 26.210 Bán Mạnh  
    Đồng 4.1372 Bán Mạnh  
    Dầu Thô WTI 60.72  
    Dầu Brent 63.72  
    Khí Tự nhiên 2.784 Mua  
    Cà phê Hoa Kỳ loại C 134.73 Bán Mạnh  
    S&P 500 3,901.82  
    DAX 14,031.70  
    FTSE 100 6,617.99 Mua Mạnh  
    Hang Seng 29,095.86 Mua Mạnh  
    Russell 2000 2,272.35 Bán Mạnh  
    IBEX 35 8,369.00  
    Euro Stoxx 50 3,708.80 Mua Mạnh  
    BASF 69.000 Bán Mạnh  
    Bayer 52.09 Bán Mạnh  
    Allianz 203.43 Mua Mạnh  
    Adidas 289.55 Bán Mạnh  
    Lufthansa 12.578 Bán Mạnh  
    Siemens AG 130.72 Mua  
    Deutsche Bank AG 10.471 Bán Mạnh