Khung thời gian
2023-03-31 20:59:29 GMT

EUR/USD

1.0842

-0.0059 (-0.54%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (5)

Bán (2)

EUR/USD

1.0842

-0.0059 (-0.54%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (5)

Bán (2)

GBP/USD

1.2335

-0.0049 (-0.39%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (0)

USD/JPY

132.76

+0.10 (+0.08%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (5)

AUD/USD

0.6686

-0.0021 (-0.31%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (2)

USD/CAD

1.3516

-0.0004 (-0.03%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (7)

EUR/JPY

143.92

-0.68 (-0.47%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (6)

EUR/CHF

0.9924

-0.0030 (-0.30%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (2)

Hợp đồng Tương lai Vàng

1,986.70

-11.00 (-0.55%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (2)

Hợp đồng Tương lai Bạc

24.227

+0.238 (+0.99%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (10)

Bán (0)

Hợp đồng Tương lai Đồng

4.0825

-0.0090 (-0.22%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (1)

Hợp Đồng Tương Lai Dầu Thô ..

75.70

+1.33 (+1.79%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

Hợp đồng Tương lai Dầu Bren..

79.94

+1.34 (+1.70%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (4)

Hợp đồng Tương lai Khí Tự n..

2.166

+0.062 (+2.95%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (10)

Hợp đồng Tương lai Cà phê H..

170.55

+0.75 (+0.44%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (5)

S&P 500

4,109.31

+58.48 (+1.44%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

DAX

15,628.84

+106.44 (+0.69%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (9)

FTSE 100

7,631.74

+11.31 (+0.15%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (11)

Hang Seng

20,400.11

+90.98 (+0.45%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

Russell 2000

1,802.48

+34.10 (+1.93%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (6)

IBEX 35

9,232.50

+25.40 (+0.28%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (9)

Euro Stoxx 50

4,315.05

+29.63 (+0.69%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (11)

BASF SE NA O.N.

48.360

+0.460 (+0.96%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (7)

Bán (5)

Chỉ báo:

Mua (5)

Bán (3)

Bayer AG NA

58.72

+0.94 (+1.63%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

Allianz SE VNA O.N.

212.80

+1.00 (+0.47%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (8)

Adidas AG

162.78

+7.78 (+5.02%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (5)

Bán (7)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (6)

Deutsche Lufthansa AG

10.260

+0.310 (+3.12%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (7)

Siemens AG Class N

149.26

+0.74 (+0.50%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (9)

Deutsche Bank AG NA O.N.

9.356

+0.067 (+0.72%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (11)

Bán (1)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (3)

    EUR/USD 1.0842  
    GBP/USD 1.2335 Mua Mạnh  
    USD/JPY 132.76 Bán Mạnh  
    AUD/USD 0.6686 Mua  
    USD/CAD 1.3516 Bán Mạnh  
    EUR/JPY 143.92 Bán Mạnh  
    EUR/CHF 0.9924  
    Vàng 1,986.70  
    Bạc 24.227 Mua Mạnh  
    Đồng 4.0825 Mua Mạnh  
    Dầu Thô WTI 75.70 Mua Mạnh  
    Dầu Brent 79.94 Mua  
    Khí Tự nhiên 2.166 Bán Mạnh  
    Cà phê Hoa Kỳ loại C 170.55  
    S&P 500 4,109.31 Mua Mạnh  
    DAX 15,628.84 Bán Mạnh  
    FTSE 100 7,631.74 Bán Mạnh  
    Hang Seng 20,400.11 Bán Mạnh  
    Russell 2000 1,802.48 Bán Mạnh  
    IBEX 35 9,232.50 Bán Mạnh  
    Euro Stoxx 50 4,315.05 Bán Mạnh  
    BASF 48.360 Mua  
    Bayer 58.72 Bán Mạnh  
    Allianz 212.80 Bán Mạnh  
    Adidas 162.78 Bán Mạnh  
    Lufthansa 10.260 Bán Mạnh  
    Siemens AG 149.26 Bán Mạnh  
    Deutsche Bank AG 9.356 Mua Mạnh