Khung thời gian
2020-01-27 21:04:16 GMT

EUR/USD

1.1018

-0.0006 (-0.05%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (5)

Bán (7)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (2)

EUR/USD

1.1018

-0.0006 (-0.05%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (5)

Bán (7)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (2)

GBP/USD

1.3056

-0.0021 (-0.16%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (0)

USD/JPY

108.91

-0.36 (-0.33%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (0)

AUD/USD

0.6760

-0.0069 (-1.00%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

USD/CAD

1.3187

+0.0044 (+0.34%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (4)

EUR/JPY

120.00

-0.45 (-0.37%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (1)

EUR/CHF

1.0682

-0.0021 (-0.20%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (10)

Bán (0)

Hợp đồng Tương lai Vàng

1,581.35

+9.45 (+0.60%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (5)

Bán (1)

Hợp đồng Tương lai Bạc

18.082

-0.031 (-0.17%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (6)

Hợp đồng Tương lai Đồng

2.598

-0.086 (-3.20%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (2)

Hợp Đồng Tương Lai Dầu Thô ..

52.87

-1.32 (-2.44%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (3)

Hợp đồng Tương lai Dầu Bren..

58.27

-1.62 (-2.70%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (4)

Hợp đồng Tương lai Khí Tự n..

1.875

+0.005 (+0.27%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (1)

Hợp đồng Tương lai Cà phê H..

106.28

-3.87 (-3.51%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (9)

S&P 500

3,242.69

-52.78 (-1.60%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

DAX

13,204.77

-371.91 (-2.74%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

FTSE 100

7,412.05

-173.93 (-2.29%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (9)

Bán (3)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

Hang Seng

27,949.64

+40.52 (+0.15%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (0)

IBEX 35

9,366.30

-195.70 (-2.05%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (9)

Euro Stoxx 50

3,677.84

-101.32 (-2.68%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

SMI

10,675.96

-173.79 (-1.60%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (2)

Nestle SA

107.92

-0.98 (-0.90%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (1)

BASF SE NA O.N.

62.130

-1.560 (-2.45%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (1)

Bayer AG NA

73.56

-1.69 (-2.25%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (5)

Allianz SE VNA O.N.

215.25

-5.70 (-2.58%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (7)

Bán (5)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (1)

Adidas AG

300.00

-13.00 (-4.15%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

Deutsche Lufthansa AG

13.800

-0.625 (-4.33%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (7)

Bán (5)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (3)

Siemens AG Class N

114.82

-3.10 (-2.63%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (3)

Bán (9)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (1)

    EUR/USD 1.1018  
    GBP/USD 1.3056 Mua Mạnh  
    USD/JPY 108.91 Mua  
    AUD/USD 0.6760 Bán Mạnh  
    USD/CAD 1.3187 Bán  
    EUR/JPY 120.00 Mua  
    EUR/CHF 1.0682  
    Vàng 1,581.35 Mua  
    Bạc 18.082 Bán Mạnh  
    Đồng 2.598 Bán Mạnh  
    Dầu Thô WTI 52.87  
    Dầu Brent 58.27 Bán  
    Khí Tự nhiên 1.875 Mua  
    Cà phê Hoa Kỳ loại C 106.28 Bán Mạnh  
    S&P 500 3,242.69 Bán Mạnh  
    DAX 13,204.77 Bán Mạnh  
    FTSE 100 7,412.05 Mua Mạnh  
    Hang Seng 27,949.64 Mua Mạnh  
    IBEX 35 9,366.30 Bán Mạnh  
    Euro Stoxx 50 3,677.84 Bán Mạnh  
    SMI 10,675.96 Mua Mạnh  
    Nestle 107.92 Mua Mạnh  
    BASF 62.130 Mua Mạnh  
    Bayer 73.56 Bán Mạnh  
    Allianz 215.25 Mua Mạnh  
    Adidas 300.00 Bán Mạnh  
    Lufthansa 13.800 Mua  
    Siemens AG 114.82