Διάστημα
2024-02-23 22:00:33 GMT

EUR/USD

1.0821

-0.0002 (-0.02%)

Περίληψη

Αγορά

Κινούμενοι Μέσοι:

Αγορά (9)

Πώληση (3)

Δείκτες:

Αγορά (3)

Πώληση (2)

EUR/USD

1.0821

-0.0002 (-0.02%)

Περίληψη

Αγορά

Κινούμενοι Μέσοι:

Αγορά (9)

Πώληση (3)

Δείκτες:

Αγορά (3)

Πώληση (2)

EUR/CHF

0.9535

+0.0008 (+0.08%)

Περίληψη

Ισχυρη Αγορά

Κινούμενοι Μέσοι:

Αγορά (12)

Πώληση (0)

Δείκτες:

Αγορά (3)

Πώληση (2)

USD/JPY

150.52

+0.01 (+0.01%)

Περίληψη

Ουδέτερο

Κινούμενοι Μέσοι:

Αγορά (6)

Πώληση (6)

Δείκτες:

Αγορά (2)

Πώληση (4)

EUR/AUD

1.6487

-0.0018 (-0.11%)

Περίληψη

Ουδέτερο

Κινούμενοι Μέσοι:

Αγορά (6)

Πώληση (6)

Δείκτες:

Αγορά (3)

Πώληση (4)

EUR/GBP

0.8535

-0.0014 (-0.16%)

Περίληψη

Δυνατη Πωληση

Κινούμενοι Μέσοι:

Αγορά (0)

Πώληση (12)

Δείκτες:

Αγορά (2)

Πώληση (6)

EUR/JPY

162.88

-0.05 (-0.03%)

Περίληψη

Ουδέτερο

Κινούμενοι Μέσοι:

Αγορά (6)

Πώληση (6)

Δείκτες:

Αγορά (1)

Πώληση (5)

AUD/USD

0.6564

+0.0011 (+0.17%)

Περίληψη

Δυνατη Πωληση

Κινούμενοι Μέσοι:

Αγορά (5)

Πώληση (7)

Δείκτες:

Αγορά (2)

Πώληση (6)

ΣΜΕ Χρυσού

2,045.80

+15.10 (+0.74%)

Περίληψη

Δυνατη Πωληση

Κινούμενοι Μέσοι:

Αγορά (0)

Πώληση (12)

Δείκτες:

Αγορά (0)

Πώληση (10)

ΣΜΕ Ασημιού

22.977

+0.193 (+0.85%)

Περίληψη

Ισχυρη Αγορά

Κινούμενοι Μέσοι:

Αγορά (11)

Πώληση (1)

Δείκτες:

Αγορά (11)

Πώληση (0)

ΣΜΕ Χαλκού

3.8690

-0.0280 (-0.72%)

Περίληψη

Ουδέτερο

Κινούμενοι Μέσοι:

Αγορά (0)

Πώληση (12)

Δείκτες:

Αγορά (5)

Πώληση (3)

ΣΜΕ Αργού Πετρελαίου WTI

76.57

-2.04 (-2.60%)

Περίληψη

Ισχυρη Αγορά

Κινούμενοι Μέσοι:

Αγορά (11)

Πώληση (1)

Δείκτες:

Αγορά (8)

Πώληση (0)

ΣΜΕ Πετρελαίου Μπρεντ

81.58

-2.09 (-2.50%)

Περίληψη

Ισχυρη Αγορά

Κινούμενοι Μέσοι:

Αγορά (9)

Πώληση (3)

Δείκτες:

Αγορά (6)

Πώληση (0)

ΣΜΕ Kαφέ C ΗΠΑ

179.85

-3.30 (-1.80%)

Περίληψη

Δυνατη Πωληση

Κινούμενοι Μέσοι:

Αγορά (2)

Πώληση (10)

Δείκτες:

Αγορά (0)

Πώληση (10)

ΣΜΕ Βαμβάκι #2 ΗΠΑ

93.38

-1.08 (-1.14%)

Περίληψη

Δυνατη Πωληση

Κινούμενοι Μέσοι:

Αγορά (0)

Πώληση (12)

Δείκτες:

Αγορά (0)

Πώληση (9)

DAX

17,419.33

+48.88 (+0.28%)

Περίληψη

Ουδέτερο

Κινούμενοι Μέσοι:

Αγορά (5)

Πώληση (7)

Δείκτες:

Αγορά (4)

Πώληση (0)

Ισπανία 35

10,130.60

-8.30 (-0.08%)

Περίληψη

Αγορά

Κινούμενοι Μέσοι:

Αγορά (8)

Πώληση (4)

Δείκτες:

Αγορά (5)

Πώληση (0)

Μετοχές ΕΕ 50

4,872.25

+16.89 (+0.35%)

Περίληψη

Αγορά

Κινούμενοι Μέσοι:

Αγορά (7)

Πώληση (5)

Δείκτες:

Αγορά (5)

Πώληση (3)

S&P 500

5,088.80

+1.77 (+0.03%)

Περίληψη

Δυνατη Πωληση

Κινούμενοι Μέσοι:

Αγορά (0)

Πώληση (12)

Δείκτες:

Αγορά (1)

Πώληση (5)

Χονγκ Κονγκ 50

16,725.86

-17.09 (-0.10%)

Περίληψη

Δυνατη Πωληση

Κινούμενοι Μέσοι:

Αγορά (1)

Πώληση (11)

Δείκτες:

Αγορά (2)

Πώληση (6)

Ιταλία 40

32,700.92

+344.66 (+1.07%)

Περίληψη

Ισχυρη Αγορά

Κινούμενοι Μέσοι:

Αγορά (12)

Πώληση (0)

Δείκτες:

Αγορά (6)

Πώληση (0)

Βρετανία 100

7,706.28

+21.79 (+0.28%)

Περίληψη

Δυνατη Πωληση

Κινούμενοι Μέσοι:

Αγορά (4)

Πώληση (8)

Δείκτες:

Αγορά (1)

Πώληση (7)

Deutsche Bank AG

12.390

+0.138 (+1.13%)

Περίληψη

Ουδέτερο

Κινούμενοι Μέσοι:

Αγορά (3)

Πώληση (9)

Δείκτες:

Αγορά (5)

Πώληση (2)

Banco Santander

3.8345

-0.0045 (-0.12%)

Περίληψη

Ισχυρη Αγορά

Κινούμενοι Μέσοι:

Αγορά (12)

Πώληση (0)

Δείκτες:

Αγορά (6)

Πώληση (1)

Siemens AG Class N

175.30

+3.20 (+1.86%)

Περίληψη

Δυνατη Πωληση

Κινούμενοι Μέσοι:

Αγορά (2)

Πώληση (10)

Δείκτες:

Αγορά (0)

Πώληση (8)

BASF SE

46.600

-0.245 (-0.52%)

Περίληψη

Ισχυρη Αγορά

Κινούμενοι Μέσοι:

Αγορά (8)

Πώληση (4)

Δείκτες:

Αγορά (6)

Πώληση (1)

BAYER AG

28.82

-0.10 (-0.33%)

Περίληψη

Δυνατη Πωληση

Κινούμενοι Μέσοι:

Αγορά (4)

Πώληση (8)

Δείκτες:

Αγορά (0)

Πώληση (9)

Allianz

246.50

-8.60 (-3.37%)

Περίληψη

Αγορά

Κινούμενοι Μέσοι:

Αγορά (8)

Πώληση (4)

Δείκτες:

Αγορά (5)

Πώληση (2)

Adidas AG

188.78

+0.96 (+0.51%)

Περίληψη

Ουδέτερο

Κινούμενοι Μέσοι:

Αγορά (1)

Πώληση (11)

Δείκτες:

Αγορά (4)

Πώληση (1)

    EUR/USD 1.0821 Αγορά  
    EUR/CHF 0.9535 Ισχυρη Αγορά  
    USD/JPY 150.52 Ουδέτερο  
    EUR/AUD 1.6487 Ουδέτερο  
    EUR/GBP 0.8535 Δυνατη Πωληση  
    EUR/JPY 162.88 Ουδέτερο  
    AUD/USD 0.6564 Δυνατη Πωληση  
    Χρυσός 2,045.80 Δυνατη Πωληση  
    ΄Αργυρος 22.977 Ισχυρη Αγορά  
    Χαλκός 3.8690 Ουδέτερο  
    Αργό Πετρέλαιο WTI 76.57 Ισχυρη Αγορά  
    Μπρεντ 81.58 Ισχυρη Αγορά  
    Καφές C ΗΠΑ 179.85 Δυνατη Πωληση  
    Βαμβάκι ΗΠΑ No.2 93.38 Δυνατη Πωληση  
    DAX 17,419.33 Ουδέτερο  
    Ισπανία 35 10,130.60 Αγορά  
    Μετοχές ΕΕ 50 4,872.25 Αγορά  
    S&P 500 5,088.80 Δυνατη Πωληση  
    Χονγκ Κονγκ 50 16,725.86 Δυνατη Πωληση  
    Ιταλία 40 32,700.92 Ισχυρη Αγορά  
    Βρετανία 100 7,706.28 Δυνατη Πωληση  
    Deutsche Bank 12.390 Ουδέτερο  
    Santander 3.8345 Ισχυρη Αγορά  
    Siemens 175.30 Δυνατη Πωληση  
    BASF 46.600 Ισχυρη Αγορά  
    Bayer 28.82 Δυνατη Πωληση  
    Allianz 246.50 Αγορά  
    Adidas 188.78 Ουδέτερο